LTO en FDF boos op MOB over rechtszaak weidegang

10-03-2020 | Laatste update op 08-11 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Volgens LTO Noord wil MOB via rechtszaken weidegang en bemesten verhinderen, FDF noemt het broodroof.

LTO Noord en Farmers Defence Force (FDF) zijn boos over de rechtszaak van vandaag bij de rechtbank in Zwolle. Het gaat om de vraag of een vergunning nodig is voor beweiden en bemesten. Actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek heeft de provincie voor de rechter gedaagd vanwege de afwijzing van handhavingsverzoeken.

Slapeloze nachten

Volgens LTO Noord wil MOB het boeren onmogelijk maken om hun koeien in de wei te laten lopen en mest uit te rijden. Daardoor zal het karakteristieke beeld van het Overijsselse platteland voor altijd veranderen stelt voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost.

“Hoewel MOB zich in eerste instantie richt tegen de provinciale overheid hebben boeren door deze juridische acties slapeloze nachten. De manier waarop MOB dit aanpakt geeft veel onrust en ergernis bij onze achterban,” stelt Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord Regio Oost. Hij verwijst naar landbouwminister Carola Schouten en de provincies die het ‘met ons eens zijn dat er geen vergunningsplicht moet komen voor het beweiden en bemesten. Ook het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes adviseert dit.’

De melkveehouder, waarvan de situatie aan de orde komt, wordt al enkele weken juridisch en financieel gesteund door LTO Noord.

Broodroof

Steun krijgt de Overijsselse melkveehouder ook van de FDF. Voorzitter Mark van den Oever hekelt in een tweetal persberichten in felle bewoordingen de gang van zaken rond beweiden en bemesten en de positie van bedrijven met alleen een PAS-melding. Hij legt de bal bij de overheid. ‘Door het onbehoorlijk bestuur van de overheid, dreigen er nu slachtoffers te vallen onder de boeren.’ Van den Oever verwijt Vollenbroek en MOB dat ze het stikstofprobleem bij de mensen aan de keukentafel brengen in een vorm die onacceptabel is. ‘Broodroof’ noemt Van den Oever dat. De FDF-voorman verwijst, net als LTO Noord, naar de toezeggingen die eerder zijn gedaan door minister Schouten dat beweiden en bemesten toegestaan zou blijven. Van de Oever kondigt in het meest recente persbericht nieuwe acties aan als er geen afdoende regelgeving komt.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer