Doorgaan naar artikel

LTO en Mesdagfonds blij met advies over Aerius

Trienke Elshof is portefeuillehouder stikstof van LTO. - Foto: Ruud Ploeg

Trienke Elshof is portefeuillehouder stikstof van LTO. - Foto: Ruud Ploeg

LTO Nederland ziet de eerder aangekaarte tekortkomingen in de stikstofcalculator Aerius bevestigd in het vandaag verschenen advies van de commissie-Hordijk. Het Mesdag Zuivelfonds is blij met de toetsing van het stikstofmodel, maar vindt wel dat er nog meer aanpassingen moeten komen.

Volgens LTO is een verhoging van de drempelwaarde nu een logische stap. Dat schrijft LTO in een reactie op het rapport van het adviescollege ‘Meten en berekenen stikstof’. Trienke Elshof, portefeuillehouder stikstof van LTO, wijst op het belangrijkste bezwaar: De onbalans tussen detail die het stikstofbeleid vraagt en de onzekerheid bij de berekening van depositie. “Alles tot achter de komma willen regelen, werkt niet als de vergunningverlening is gebaseerd op modellen die daarvoor te onnauwkeurig zijn.’

Kijken naar gemiddelden

LTO kan zich vinden in het advies dat de berekeningen niet meer op het niveau van zeshoekjes van 1 hectare moet gebeuren, maar dat er gekeken moet worden naar gemiddelden in een bepaald Natura 2000 gebied. Volgens LTO is het mogelijk om een realistische drempelwaarde te hanteren omdat de komende jaren de stikstofemissies gaan dalen. LTO kan zich eveneens vinden in het advies dat verschillen in modellen tussen sectoren en landen niet wenselijk zijn. Er is nu een model voor verkeer en een model voor industrie en landbouw. En dat er meer gemeten moet worden en bovendien nog eens goed gekeken wordt naar de diverse emissiefactoren, zoals de commissie ook aangeeft.

Betere samenwerking

Tot slot bevestigt LTO de noodzaak van een betere samenwerking tussen EU-landen, zoals de commissie dat signaleert. Volgens de belangenbehartiger is niet uit te leggen aan leden dat landen op basis van dezelfde richtlijn verschillende rekenmethoden en modellen hanteren. Vooral ook gezien de grote verschillen in drempelwaarden die in België en Duitsland bijvoorbeeld veel hoger liggen.

Mesdagfonds: Aerius niet meer geloofwaardig

Het Mesdag Zuivelfonds is blij met de uitkomsten van de commissie en ziet de eigen kritiek op het model bevestigd. Projecten worden stilgelegd vanwege een stikstoftoename van 0,01 gram terwijl de berekening zelf een onzekerheid telt van soms 10 tot 20 kilo stikstof. “Het is goed om te zien dat de commissie-Hordijk een belangrijke conclusie uit onze onderzoeken onderschrijft”, stelt voorzitter Jan Cees Vogelaar. Volgens Vogelaar bevat het advies Hordijk zoveel bemerkingen dat Aerius niet meer geloofwaardig ingezet kan worden voor de spoedwet Stikstof.

Vogelaar wijst erop dat onderzoeken van het Mesdagfonds al vaker tot commotie hebben geleid. En dat zaken uiteindelijk worden aangepast. Hij noemt onder meer de uitstoot van koeien voor stikstof en fosfaat en de ammoniakemissies bij bemesten.

Lees meer over

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin