LTO en NAJK staken overleg voermaatregel met LNV

Foto: ANP
Foto: ANP

LTO Nederland en NAJK hebben de overleggen met het ministerie van Landbouw over de voermaatregel gestaakt. Eerder stapten melkveehoudersvakbond NMV en Dutch Dairyboard ook al uit het overleg.

“Wij zien momenteel geen mogelijkheden en medewerking van het ministerie om welke maatregel dan ook uit te kunnen voeren. Bovendien is de tijd tussen de invoering op 1 september en de komst van de PBL-berekeningen in augustus veel te kort”, schrijven LTO-voorzitter Wim Bens en NAJK-voorzitter André Arfman in een brief aan de fractievoorzitters en landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer.

Alle demonstraties, juridische procedures en lobby-inzet ten spijt is er op dit moment te weinig zicht op een werkbaar resultaat

‘Minister werpt blokkades op’

Eerder deze week vond overleg plaats tussen de melkveepartijen en het ministerie van Landbouw over de praktische uitvoerbaarheid van het sectorplan. LTO en NAJK vinden dat de minister hier blokkades opwerpt. “Alle demonstraties, juridische procedures en lobby-inzet ten spijt is er op dit moment te weinig zicht op een werkbaar resultaat. Verder praten zonder dat dat perspectief biedt, heeft daarmee simpelweg geen zin. Wat de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ook opleveren, er zal geen tijd zijn om hierover het gesprek te voeren”, concluderen ze.

Te weinig stappen

De gesprekken zijn vastgelopen omdat het ministerie in het alternatieve sectorplan in de uitvoerbaarheid te weinig stappen neemt. “Het ministerie zal ons echt tegemoet moeten komen, gesprekken moeten zin hebben voordat LTO weer om tafel gaat”, aldus een woordvoerder. Of het opschorten van de gesprekken ook gevolgen heeft voor de lange termijn, is nog niet duidelijk. “Het gaat nu in eerste instantie om de voermaatregel die 1 september zou ingaan. Stap voor stap. Maar uiteraard ligt de ene voermaatregel in het verlengde van andere mogelijke LNV-voorstellen voor voermaatregelen in 2021. Op dit moment zijn gesprekken op dit dossier niet zinvol”, aldus LTO.

Zelfs MOB, die met haar procedures aanstichter van de hele problematiek is, vindt de voorgestelde voermaatregel onverstandig

Vrijwel geen draagvlak vanuit sector

LTO en NAJK stellen echter ook dat de voermaatregel van het ministerie niet gaat werken, omdat hier vanuit de sector vrijwel geen draagvlak voor is. Ze doen nu een dringend verzoek naar de politici om de minister ervan te overtuigen dat het heel onverstandig is om alle goodwill in de sector te verspelen, enkel en alleen voor een papieren juridische werkelijkheid van vier maanden. “Er zijn bovendien voldoende alternatieven. Zelfs MOB, die met haar procedures aanstichter van de hele problematiek is, vindt de voorgestelde voermaatregel onverstandig.” LTO en NAJK schrijven in hun brief dat ze zeker niet weg willen lopen voor de verantwoordelijkheid om reducties te leveren, maar niet op deze manier. “De voermaatregel heeft gewoon geen zin en is niet uitlegbaar”, schrijven Bens en Arfman.

Reactie ministerie van Landbouw

Het ministerie van Landbouw reageert dat het ministerie de motie uitvoert die in de Tweede Kamer is aangenomen. Het wachten is op de uitkomst van de doorrekeningen van het PBL van de ministeriële regeling en het sectorplan. “Het is goed om de uitkomst hiervan af te wachten en het gesprek dan weer op te pakken”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De verwachting is dat de uitkomsten in de tweede helft van augustus bekend zijn. “Dan gaan we kijken hoe we het het beste kunnen doen”, aldus de woordvoerder. De afspraak dat er in 2020 via het voerspoor stikstofreductie moet worden gerealiseerd, moet wel worden uitgevoerd, zegt hij.

‘Extra complicatie voor de minister’

VVD-Kamerlid Mark Harbers, mede-indiener van de motie Geurts/Harbers die vroeg om de doorrekeningen, noemt het een veeg tegen dat goedwillende partijen als LTO en NAJK, die altijd bereid zijn om mee te denken, zich terug trekken uit het overleg. “Het is een extra complicatie voor de minister. Want de aangenomen motie met daarin de routekaart ligt er gewoon, dus de minister zal deze moeten uitvoeren. Als dan blijkt dat de berekeningen van het PBL wat laat komen, is dat lastig voor de uitvoering, maar de minister zal hierbij voor een oplossing moeten zorgen.” Hij zegt dat het ook de verantwoordelijkheid van de minister is om voor draagvlak te zorgen voor maatregelen die ze neemt.

Koffiedik kijken

Ondanks de oproep van LTO en NAJK aan de politiek om actie te ondernemen richting de minister, ziet Harbers daar niet direct mogelijkheden. “Ik weet niet zo goed wat ik zou moeten doen. De politieke werkelijkheid is niet veranderd. De aangenomen motie is meer dan helder. Het is nu wachten op de berekeningen van PBL.” Op de vraag of de voermaartegel van de minister maar helemaal van tafel moet, reageert Harbers dat hij hoopt dat er een keuzemogelijkheid komt voor boeren om stikstof te reduceren via het voerspoor. “Er is best wel wat mogelijk op het gebied van veevoer en je kan ook structureel kijken hoe dat kan. Voorlopig is het in afwachting van de uitkomsten van het PBL nog koffiedik kijken.”

Ook CDA‘er Jaco Geurts reageert dat de minister de motie Geurts/Harbers moet uitvoeren. “Een meerderheid van de Kamer heeft met aannemen van deze motie zich uitgesproken voor het sectoralternatief. Voert de minister deze motie niet uit, dan heeft ze een fors probleem”, zegt Geurts. Dat LTO en NAJK nu het gesprek opschoren, vindt hij niet goed voor het draagvlak in de sector.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer