LTO en Nevedi negatief over begrenzing eiwitgehalte

Het kabinet heeft toegezegd om in 2020 via het voerspoor stikstofreductie te realiseren in de landbouw. Nadat de onderhandelingen met het Landbouw Collectief zijn gestrand, heeft landbouwminister Carola Schouten het heft in eigen hand genomen. Ze stelt grenzen aan het eiwitgehalte bij krachtvoer. Melkveehouders mogen vanaf september geen krachtvoer op het erf hebben met te hoge gehalten aan ruw eiwit.

Krachtvoer met hogere gehaltes kunnen tot die tijd worden opgebruikt. Bedoeling is dat veevoerleveranciers nu al rekening gaan houden met de nieuwe normen. Afhankelijk van de grondsoort van een bedrijf en de melkproductie per hectare, wordt een grens gesteld aan de maximale hoeveelheid ruw eiwit per kilo voer.

De regeling kan tot problemen leiden bij bedrijven die zelf hun krachtvoer mengen, omdat grondstoffen zoals sojaschroot of raapschroot door de regeling niet zijn toegestaan. De NVWA zal de regeling gaan controleren aan de hand van steekproeven op het erf en administratieve controle van facturen. Bedrijven die de regels overschrijden worden beboet.

Sector: zelf bepalen hoe stikstof wordt gereduceerd

In het overleg met het Landbouw Collectief is lang gesproken over de invulling van voermaatregelen. De sectorvertegenwoordigers willen echter dat veehouders zelf kunnen bepalen op welke manier ze stikstofreductie realiseren. Een opgelegde reductie van ruw eiwit in het krachtvoer vinden de organisaties dan ook geen goed idee.

Lees ook: LNV begrenst eiwitgehalte krachtvoer

LTO Nederland spreekt van ‘geen goed idee’, omdat boeren hierdoor in de knel kunnen komen. Het stuit de organisatie tegen de borst dat de maatregelen enkel genomen worden om ruimte te creëren voor andere sectoren. Het was volgens LTO beter geweest als er direct brede afspraken met de voltallige sector waren gemaakt. “We zullen echter de handschoen weer oppakken om voor 2021 een convenant te hebben met maatwerk, keuzevrijheid en integraliteit, in combinatie met een verdienmodel voor de melkveehouder”, schrijft LTO in een reactie.

Ook Nevedi negatief

Ook de vereniging voor voerindustrie Nevedi reageert negatief. “We zeggen al geruime tijd dat het verlagen van het eiwitpercentage in krachtvoer niet effectief en verstandig is. Maar het is een keuze die de minister toch maakt”, zegt voorzitter Henk Flipsen. Hij wil verder inhoudelijk nog niet reageren op de voorstellen, omdat hij ze eerst wil bestuderen en in een bestuursvergadering wil bespreken met de veevoerbedrijven.

“Ik had dit graag met de landbouwsector willen doen. Dat is nog steeds zo. Het feit dat het Landbouw Collectief niet meer wil spreken, ontslaat mij niet aan de plicht om de dingen die bij wet zijn vastgelegd uit te voeren. Dat is wat ik nu heb gedaan. In alle gevallen geldt dat ik graag met de sectoren spreek over hoe je dit het beste aanpakt. Pas als dat niet gaat, dan moeten wij zelf wel verder”, aldus Schouten.

Ze voegt er aan toe dat deze maatregel wel aansluit bij de ideeën van de sector om voermaatregelen te nemen. Schouten: “Als je kijkt naar de tijd die er resteert voor de maatregel, dan is dit een realistische en haalbare opgave naar onze mening.” LNV gaat ervan uit dat de maatregel geen financiële consequenties heeft voor veehouders.

De Tweede en Eerste Kamer krijgen de gelegenheid te reageren op het voorstel. Als zij dat willen kan erover gedebatteerd worden, anders wordt het schriftelijk afgewikkeld. Vervolgens geldt een notificatieperiode van drie maanden bij de Europese Commissie, waarna de regeling per 1 september van kracht moet worden.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.