LTO houdt vast aan eigen pachtvisie

Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

LTO Nederland houdt vast aan de eigen gepresenteerde pachtvisie. Dat laat LTO-portefeuillehouder pacht Alfred Jansen desgevraagd weten in een reactie op de pachtvisie van landbouwminister Carola Schouten.

Jansen gaat – net zoals de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) – niet in op het besproken twee-pagina-document. Wel was LTO betrokken bij het gesprek. “Wij hebben afspraken gemaakt met de minister om onze mond hierover dicht te houden.”

Pachtersbond BLHB deed dat niet, en schreef een kritische noot op de visie. Jansen laat weten in overleg te zijn met het ministerie van LNV over het vervolg. “Wij zijn van mening dat je met goed overleg meer bereikt dan dan tegen de afspraken in de inhoud te bekritiseren.”

LTO: reguliere pacht basis

In juni 2020 presenteerde LTO de eigen pachtvisie. In lijn met de visie van Schouten – zoals een woordvoerder van LNV bevestigt – streeft LTO naar meer langdurige pacht, met meer zekerheid voor de boer. Korte geliberaliseerde pacht voor losse grond moet volgens de belangenbehartiger verdwijnen. Dat moet enkel nog voor agrarische gebouwen gelden. Reguliere pacht moet de basis blijven voor het nieuwe pachtstelsel, als het aan LTO ligt. Wel met een andere prijsbepaling. Die moet gebaseerd zijn op de agrarische opbrengstwaarde en de kwaliteit van de grond.

Zes pachtvormen

Naast reguliere pacht stelt LTO voor om loopbaanpacht en duurzame flexibele pacht als nieuwe pachtvormen in te voeren. Jansen is van mening dat dit plan als een ‘goed geoliede motor’ in elkaar steekt. “Het plan is opgesteld met input vanuit leden en experts.” In totaal omvat de visie van LTO zes pachtvormen: reguliere pacht, loopbaanpacht, duurzame flexibele pacht, teeltpacht, geliberaliseerde pacht en natuurpacht.

Pachtdossier controversieel verklaard

Het pachtdossier komt tot de verkiezingen niet aan de orde in de Tweede Kamer. De landbouwcommissie heeft het pachtdossier woensdag 27 januari controversieel verklaard op verzoek van het CDA, die daarbij steun kreeg van VVD, SGP en PVV. De pachtvisie van het kabinet, die nog niet naar de Kamer is verzonden, komt ook niet aan de orde. De nieuwe Tweede Kamer kan na de verkiezingen besluiten het pachtdossier alsnog weer op de agenda te zetten.

Essink
Stefan Essink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.