LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen

De maatregelen waarmee het kabinet de afspoeling van akkerbouwpercelen wil beperken, zijn zeer teleurstellend. Dat zegt Jaap van Wenum, voorzitter van LTO-vakgroep Akkerbouw.

Hij reageert op de verplichting vanaf 2021 om drempeltjes om de 2 meter tussen aardappelruggen of greppels in het perceel langs waterlopen. Dat laatste noemt Van Wenum een sloot langs een sloot. “Onzinnig, zo’n greppel loopt vol, waarna het water alsnog de sloot in loopt.”

Wanneer je als overheid zo gedetailleerd wilt vastleggen wat boeren moeten doen, luister dan tenminste naar hen

Praktische voorstellen sector

Van Wenum is er met name verbolgen over dat in de regelgeving niets is meegenomen van wat vanuit de akkerbouwsector is voorgesteld. “Wanneer je als overheid zo gedetailleerd wilt vastleggen wat boeren moeten doen, luister dan tenminste naar wat ze zelf voorstellen. Een goede maatregel om afspoeling te voorkomen, is bij het poten tussen de ruggen met een woeltand door te gaan. Bij veel regen kan het water dan naar de ondergrond. Veel telers passen deze manier van werken al toe. Dit is een oplossing, een hele praktische. Zeer spijtig dat die niet is meegenomen.”

Onwerkbare optie overheid

In de optiek van LTO kan afspoeling het beste worden voorkomen door te zorgen voor een goede bodem, zonder verdichting en met voldoende organische stof. Dit bevordert het bufferend vermogen en voorkomt afspoeling.

De optie van de dammetjes om de 2 meter tussen aardappelruggen is volgens Van Wenum onwerkbaar. Deze zijn bij navolgende bewerkingen zeer hinderlijk. Die drempeltjes, zo liet hij ambtenaren al ruim twee jaar geleden weten, zijn geen goede optie als je vervolgens nog met de selectiekar door de pootaardappelen moet of, zoals ook vaak gebruikelijk is, wilt schoffelen in gewassen als witlof of peen. “Mens en machine kunnen dat gehobbel niet verdragen.”

‘Overheid zit op stoel van ondernemer’

De mogelijkheid van onbemeste en onbeteelde stroken past volgens Van Wenum voor telers die dat al als driftmaatregel toepassen. “Maar dit doet weer geen recht aan telers die in spuittechniek hebben geïnvesteerd om drift te beperken. Het lijkt symptomatisch wat het landbouwministerie doet. Ze gaat nu ook in de akkerbouw op de stoel van de ondernemer zitten”, zegt Van Wenum.

Om de huidige maatregelen aangepast te krijgen richt LTO zich nu tot de Tweede Kamer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.