LTO melkveehouderij: meer verandering nodig in mestbeleid

De aanpassing van de mestregels gaat de vakgroep veehouderij van LTO Nederland niet ver genoeg. De vakgroep zegt dat er ‘grotere en meer structurele veranderingen nodig zijn’.

In een eerste reactie op de brief van landbouwminister Carola Schouten over het mestbeleid zegt de vakgroep enkele stapjes in de goede richting te zien, zoals de vrijstelling van afroming bij leasen van fosfaatrechten, het afzien van de verplichte rijenbemesting bij mais en het verhogen van het aantal deelnemers in het proefproject Bedrijfsspecifieke Excretie Stikstof uit Dierlijke mest.

Duidelijkheid over derogatie

Dat de derogatie niet eerder dan in de tweede helft van juni – en mogelijk nog later – komt, is een teleurstelling. “Duidelijkheid over de derogatie is belangrijk voor de sector. Minister Schouten zou aandringen op snellere besluitvorming, maar veel mest is inmiddels uitgereden, conform goede landbouwpraktijk. Deze manier van besluitvorming in Brussel moet echt anders”, stelt de vakgroep in een persbericht.

Vrijstelling van afroming van fosfaatrechten

De vrijstelling van de afroming van fosfaatrechten zal pas effectief worden als het aantal fosfaatrechten onder het productieplafond zit. Het is de vraag wanneer dat het geval zal zijn, aldus de vakgroep. De vermindering van het aantal fosfaatrechten via de handel gaat niet zo snel als verwacht. “Het is de vraag wanneer de sector daadwerkelijk gebruik kan gaan maken van de vrijstelling.”

De LTO-vakgroep akkerbouw had al eerder op de brief van Schouten gereageerd.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.