LTO Noord haalt familiebanden aan op ledenbijeenkomsten

De avond van LTO Noord wordt ingeluid met videobeelden van de massale boerenprotesten van afgelopen tijd. - Foto: Ton Kastermans
De avond van LTO Noord wordt ingeluid met videobeelden van de massale boerenprotesten van afgelopen tijd. - Foto: Ton Kastermans

Verbintenis, saamhorigheid en samenwerking. Dat waren de sleutelwoorden op de eerste – en wegens corona voorlopig laatste – van een serie ledenbijeenkomsten van LTO Noord woensdag in Markelo.

Een huiskamerbijeenkomst XXL, heet het intern bij de organisatie. Een nieuwe, ietwat experimentele vorm van vergaderen en peilen wat de leden willen. Geen zaal met rijen stoelen en een spreker ervoor, maar een lege dansvloer waar regiovoorzitter Ben Haarman en LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins op een soort zeepkist een korte inleiding geven, waarna de aanwezigen in groepen uiteengaan om te praten over tien onderwerpen – lees: stikstof, stikstof en nog een paar.

Videobeelden van de boerenprotesten

De eerste ledenavond van LTO Noord wordt ingeluid met videobeelden van de massale boerenprotesten van afgelopen tijd. Als opwarmer. De protesten hebben de zaak op scherp gezet, maar ook saamhorigheid gebracht. De begeleidende tekst bij de video past geheel in de geest van LTO: ‘De Nederlandse landbouw kent haar verantwoordelijkheden en is al lang bezig met een transitie naar kringlooplandbouw. De boer is niet het probleem, maar een deel van de oplossing’.

De term ‘verantwoordelijkheid’ valt vaker deze avond, waar een honderdtal leden van de afdeling Oost op af zijn gekomen. Ben Haarman in zijn openingswoord: “Om die verantwoordelijkheid te nemen, is wel een verdienmodel nodig, bedrijfszekerheid en waardering. We kunnen het niet alleen. We hebben partners nodig.”

Lees ook: Afgelaste landbouwbijeenkomsten om coronavirus

Zeggen waar het op staat

Voorzitter Bruins borduurt hierop verder en legt de nadruk op samenwerking en verbintenis. “Onzekerheid zijn we als ondernemer wel een beetje gewend. Goed te weten dat we heel veel mensen achter ons hebben staan, die weten wat ons drijft en dat we het soms ook moeilijk hebben als het tegenzit. Misschien zijn wij als LTO Noord ook wel zo iemand die je als boer mee ondersteunt. We kennen elkaar immers al lang. We willen echt achter jullie staan. Daarom deze bijeenkomst: we willen de familiebanden aanhalen.” En binnen een familie, zo zegt hij, kun je zeggen waar het op staat. “Dat mag stevig. Je moet een goed gesprek met elkaar voeren.”

Naar buiten zal de organisatie altijd de samenwerking zoeken, benadrukt Bruins. Nu is dat in het Landbouw Collectief. Een gelegenheidspact, beaamt hij aan het eind van de avond. “Samenwerking zit in ons DNA. Het kan best zo zijn dat we voor andere onderwerpen andere coalities zoeken.”

Tijdens de discussies later op de avond blijkt hoezeer dit leeft. Diverse leden benadrukken het grote belang van saamhorigheid binnen de landbouw. “Overheid en media willen niets liever dan ons uit elkaar spelen”, klinkt het.

Vooral afwachten waar Den Haag mee komt

Daarbij gaat het voornamelijk over stikstof. Wat wordt er nu bedisseld aan de regionale overlegtafels? Allerlei opties komen langs, van regionaal verschillende drempelwaardes tot het vele laaghangende fruit dat er nog is als het gaat om emissiereductie met technische middelen. Ook gonst het gesprek over uitkoop van bedrijven en eventuele kavelruilprojecten in verband met stikstof. “Pas wel op voor de vieze spelletjes die daarbij gespeeld worden”, waarschuwt een van de aanwezige veehouders.

Volgens Bruins is het nog niet zover. Hij is nauw betrokken bij het stikstofoverleg en stelt vast dat het op dit moment vooral afwachten is waar Den Haag mee komt, voor aan de provinciale overlegtafels concrete voorstellen besproken kunnen worden.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer