LTO Noord start rechtszaak tegen MOB over PAS-melders

12-03-2020 | Laatste update op 08-11 | |
Trienke Elshof. - Foto: Mark Pasveer
Trienke Elshof. - Foto: Mark Pasveer

Volgens LTO Noord moeten boeren vrezen voor hun privacy omdat de milieuactiegroep Mobilization for the Environment (MOB) een rechtszaak is begonnen om de hand te kunnen leggen op de gegevens van meer dan drieduizend ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan.

MOB doet dit omdat door het wegvallen van het PAS ook de PAS-meldingen niet rechtmatig meer zijn. Door te weten wie die PAS-melders zijn, wil het MOB gericht actie kunnen ondernemen tegen boerenbedrijven die in hun ogen te veel uitstoten.

Regiezitting

Om te voorkomen dat het MOB deze lijst van PAS-melders in het bezit krijgt, is LTO Noord nu een rechtszaak begonnen tegen MOB. Donderdag 12 maart was er een regiezitting in de rechtbank in Groningen. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaats zal vinden, is op dit moment nog onduidelijk.

‘Boeren hebben recht op privacy’

Volgens LTO-regiovoorzitter Trienke Elshof is het openbaar maken van al deze gegevens volstrekt onacceptabel. Elshof: “Net als gewone burgers hebben boeren ook recht op privacy. De overheid is dat met ons eens en weigert daarom de gegevens van deze ondernemers te verspreiden. De informatie waar MOB achteraan zit, heeft vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van locatie en naamgegevens worden de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en zijn gezin geschonden. Daar verzetten we ons tegen.”

Vergunning om koeien te weiden

Elshof hekelt de opstelling van het MOB, die eerder deze week bij de rechtbank Overijssel al probeerde af te dwingen dat boeren een vergunning moeten hebben om hun koeien in de wei te laten lopen. “De bezetting van een bedrijf in Boxtel vorig jaar, brandstichting op boerenbedrijven en talloze inbraken: de persoonlijke levenssfeer van boeren staat onder druk”, zegt Elshof. “Daar komt de onzekerheid door de stikstofproblematiek bovenop. Wanneer deze gegevens openbaar worden, kunnen extremisten ermee aan de haal gaan. Toch gaat MOB door met haar acties, die boeren slapeloze nachten opleveren.”

LTO benadrukt dat de PAS-melders te goeder trouw en volgens de wet hebben gehandeld. Onder het PAS hadden ze geen andere optie dan een melding te doen. Deze boeren mogen nu niet gedupeerd worden, aldus LTO.

Update: MOB sommeert LTO en FDF opruiende publicaties te verwijderen

MOB heeft Farmers Defence Force en LTO Noord gesommeerd opruiende publicaties  van hun websites te halen. Volgens voorzitter Johan Vollenbroek is sprake van ongefundeerde uitlatingen die hebben geleid tot hatemail in de richting van MOB. Vollenbroek dreigt aangifte te doen van ‘strafbare opruiing’ en als LTO en FDF niet tegemoetkomen aan de wens van MOB overweegt MOB een stap naar de rechter.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer