Doorgaan naar artikel

LTO Noord vreest chaos door extern salderen

Foto: Canva

Foto: Canva

De voorwaarden voor extern salderen van stikstofruimte moeten eerst goed geregeld zijn.

Gebeurt dat niet dan dreigt nog meer onduidelijkheid en chaos voor boerengezinnen door extern salderen. Dat stelt LTO Noord in een oproep aan de provincies. LTO wijst er op dat provincies het wachten op Den Haag zat zijn en zelf met maatregelen komen voor het verhandelen van stikstofruimte. In Noord-Brabant is dat al gebeurd en andere provincies overwegen ook om extern salderen toe te staan. Grote bedrijven buiten de landbouw kunnen dan stikstofruimte opkopen van boerenbedrijven en andere ondernemers om uit te kunnen breiden, stelt LTO Noord. De belangenbehartiger noemt dat ‘buitengewoon bedreigend’.

Stappenplan

LTO Noord pleit voor een stappenplan om de onzekerheid die er nu is op veel agrarische bedrijven op te lossen. De organisatie noemt drie stappen:

  1. Oplossen van knelgevallen die zijn ontstaan door het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat dan om de bedrijven die volgens de geldende regels een melding hebben gedaan die nu waardeloos is geworden en om bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld;
  2. Opzetten van een stikstofregistratiesysteem en stikstofbank. Dat systeem moet duidelijk maken wie stikstofruimte heeft, welke transacties er plaatsvinden en hoe veel reductie ontstaat door ontwikkeling en verduurzaming. Een stikstofbank moet voorkomen dat ruimte weglekt, ook moeten uit zo’n stikstofbank ontwikkelingen in een bepaald gebied gedaan kunnen worden;
  3. De laatste voorwaarde is dat er ruimte moet zijn voor ontwikkeling van de sector via investeringen in innovatie en duurzame productie.

Brede opgave

Volgens LTO Noord bestuurder Trienke Elshof is stikstofreductie een brede opgave waar de land- en tuinbouw een bijdrage aan wil leveren: “Wij hebben oplossingen en innovatiekracht. Boeren zijn bereid om stallen emissiearm te maken, maar daar is wel een investering voor nodig. Door het emissiearm maken wordt de uitstoot van stikstof flink verminderd. Het is noodzakelijk dat Den Haag inzet op innovatie.”

Beheer
WP Admin