LTO/NOP: Brussel moet 16-wekentermijn opschorten

19-04 | |
Sinds 16 april moeten vrije-uitloopeieren worden verkocht als scharreleieren. Dat kost pluimveehouders met vrije-uitloophennen duizenden euro’s per week. - Foto: Jan Vullings
Sinds 16 april moeten vrije-uitloopeieren worden verkocht als scharreleieren. Dat kost pluimveehouders met vrije-uitloophennen duizenden euro’s per week. - Foto: Jan Vullings

De vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP vindt dat minister Staghouwer van LNV opnieuw in Brussel een verzoek moet doen om de 16-wekentermijn voor vrije-uitloopkippen buiten werking te stellen. Afgelopen week stond het ministerie van LNV tijdelijk niet-biologische grondstoffen in biologisch pluimveevoer toe.

Vrije-uitloopeieren moeten na 16 weken ophokken als scharreleieren verkocht worden. Eieren brengen dan minder op, waardoor de gemaakte kosten voor de uitloop niet terugverdiend worden. LTO/NOP stelt dat dit EU-voorschrift, als de situatie niet heel snel verandert, het einde van de vrije-uitlooppluimveehouderij in Nederland gaat betekenen.

Dringend nodig

Volgens LTO/NOP kan niet als argument worden aangevoerd dat derogatie niet mogelijk is. Vorige week heeft het ministerie van LNV namelijk ingestemd met het derogatieverzoek voor het tijdelijk toestaan van niet-biologische grondstoffen in biologisch veevoer voor pluimvee. “Een goede stap, vooruitlopend op een besluit van de Europese Commissie. Maar eenzelfde besluit is minstens zo dringend nodig voor de 16-wekentermijn bij vrije-uitloopkippen.”

Noodgedwongen terug naar scharrelkip

LTO/NOP verwacht dat het ministerie van LNV de urgentie hiervan opnieuw onder de aandacht brengt van de Eurocommissaris. “Waarom kunnen biologische kippen ongelimiteerd opgehokt zitten zonder consequenties voor de status van biologische eieren en wordt er wel een maximum van 16 weken gehanteerd voor vrije-uitloop kippen?” vraagt Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP, zich af. “Het lijkt wel of niemand in Brussel zich realiseert welke consequenties dit heeft voor pluimveehouders, maar óók voor de toekomst van het vrije-uitloopei in de supermarkten.” Hij meent dat pluimveehouders op basis van zulke onzekere afzet geen vrije-uitloopkippen kunnen blijven houden en dan noodgedwongen zullen teruggaan naar scharrelkippen.

Ophokplicht

De ophokplicht is van kracht sinds 26 oktober. De periode van 16 weken waarin de eieren van opgehokte vrije-uitloophennen nog als vrije-uitloop verkocht mochten worden, liep af op 16 februari. Dat betekent dat pluimveehouders met vrije-uitloophennen al 9 weken schade lijden van duizenden euro’s per week.

Prijsinformatie over eieren vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Werff


Beheer