LTO/NOP: overheid meet met twee maten

01-07-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De overheid meet met twee maten als het gaat om steun verlenen in crisistijd. Dat vindt Jaap Maarsingh, voorzitter van de kring eendenhouders van LTO/NOP.

Maanden geleden vroeg de eendenhouderij landbouwminister Schouten om steun, nadat de hele keten noodgedwongen werd stilgelegd en premier Rutte had aangegeven dat de overheid alles op alles zou zetten om te zorgen dat geen bedrijf in Nederland zou omvallen door de coronacrisis.

Duidelijke toelichting ontbreekt

Eind juni is het verzoek uiteindelijk afgewezen. Een duidelijke toelichting over waarom de eendenhouderij niet in aanmerking komt, ontbreekt. In een brief rept een ambtenaar van het ministerie er alleen over dat er in zijn algemeenheid geen nieuwe sectorregelingen meer zullen komen voor de land- en tuinbouw. “We zijn zwaar teleurgesteld, en dat is nog zwak uitgedrukt”, zegt Maarsingh. “Volgens de premier hoeft er geen bedrijf om te vallen, maar het maakt blijkbaar heel erg uit in welke bedrijfstak je zit. Bij Schiphol wordt gelijk het belang voor de economie genoemd, maar bij ons hoor je daar niemand over.”

Dit verzwakt de sector, en het gevoel bekruipt me dat dat wel als handig wordt gezien

Politieke motieven

Bij LTO/NOP vermoeden ze dat politieke motieven de doorslag hebben gegeven. In gesprekken die met het ministerie zijn gevoerd over eventuele steun, werd er op aangestuurd dat de sector bepaalde dierenwelzijnsmaatregelen zou moeten nemen om hiervoor in aanmerking te komen. Zaken waar de sector al mee bezig is, zoals het verstrekken van ‘open’ water. “Voor plantaardige sectoren waren er niet allerlei van dat soort voorwaarden”, concludeert Maarsingh, verwijzend naar de regelingen voor de fritesaardappeltelers en sierteelt. “Dit verzwakt de sector, en het gevoel bekruipt me dat dat wel als handig wordt gezien.”

Weinig aanknopingspunten

De LTO/NOP-bestuurder laat weten dat de vakgroep zich erop gaat beraden hoe het nu verder moet. In de brief ziet hij echter weinig aanknopingspunten om het nog op een andere manier bij de overheid te proberen. Kamerleden geven aan dat er geen Kamermeerderheid voor een steunmaatregel zou zijn. Eerder meldde Avined al dat er faillissementen in de sector zouden dreigen zonder steun. Maarsingh kan niet overzien of er bedrijven zijn die dit financieel niet gaan overleven, maar kan zich voorstellen dat het voor sommigen het duwtje zou kunnen zijn. “Wat dit betekent voor gezinsbedrijven in de eendenhouderij? Als je volledig gespecialiseerd bent in eenden en er niets binnenkomt, heb je een probleem.”

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Meer over


Beheer