LTO positief over CDA-plan nieuwe beleidsstructuur

LTO Nederland is graag bereid mee te denken aan de verdere uitwerking van een nieuwe beleidsstructuur in Den Haag.

Dat zegt een woordvoerder van LTO in een reactie op de plannen die CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma recent in de Tweede Kamer deed. Heerma wil af van de Haagse tekentafel, waarbij Haags beleid wordt opgelegd aan de sector. Het CDA wil liever samen met betrokken partijen tot beleid komen, waarbij de belanghebbende partijen ook verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgen bij de uitvoering van het beleid.

Reactie LTO

“Goed beleid komt tot stand met betrokkenheid en vertrouwen in ondernemers. Dat is beter dan tot achter de komma zaken dicht regelen en opleggen. Het is goed dat politieke partijen dit ook beginnen te erkennen”, reageert LTO. De organisatie verwacht niet dat de productschappen weer terugkomen. “Maar medeverantwoordelijkheid, zeggenschap en eigenaarschap blijven inderdaad cruciaal voor een beter beleid richting de toekomst”, aldus LTO. De belangenorganisatie pleit in haar verkiezingsmanifest bijvoorbeeld voor een Agro-autoriteit waarmee de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) mogelijk moet worden. Hierdoor kunnen boeren en tuinders collectief investeren of samenwerking afspreken op terreinen als onderzoek, ondersteuning van innovaties, duurzaamheid en crisisbeheersing.

Rechtszaken voorkomen

Hoe de structuur precies moet worden, heeft het CDA bewust nog niet tot in detail uitgewerkt, omdat de partij vindt dat dit vanuit het veld moet komen. Het idee is wel dat belanghebbende stakeholders gezamenlijk een vraagstuk oppakken en gezamenlijk werken aan een oplossing, waarbij ze ook verantwoordelijk zijn voor het behaalde resultaat. Dat bekent voor bijvoorbeeld het stikstofdossier dat naast landbouworganisaties ook bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties aan tafel moeten komen, om de problemen van het ontbreken van draagvlak te voorkomen. Wanneer sectoren zelf meewerken aan het plan, moet dat rechtszaken in belangrijke maten voorkomen.

Sector dichtbij opstellen regels

Het plan van het CDA gaat verder dan de werkwijze zoals bij het Klimaatakkoord, waarbij stakeholders gezamenlijk tot een maatregelenpakket kwamen om de doelen van de overheid de te halen. “Het verschil hierbij is dat de uitvoering vervolgens weer bij de overheid ligt. Dat willen we in het nieuwe voorstel niet”, zegt Jaco Geurts, een van de medebedenkers van het plan. In de nieuwe structuur moeten de partijen maatregelen ook op kunnen leggen, door ze algemeen verbindend te verklaren. Dat was bij de productschappen ook het geval. Daarin waren sectororganisaties in het bestuur, waarmee ze medeverantwoordelijk waren. De praktijk stond daardoor heel dicht bij de opstellers van de regels, waarmee de praktische uitvoerbaarheid meer aandacht kreeg. Bij de recente voermaatregel, die uiteindelijk werd ingetrokken, was dit een van de grote problemen van de huidige werkwijze. Het CDA wil dat in de toekomst voorkomen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.