LTO: Schade boer en tuinder nu al € 5 miljard

19-03-2020 | |
Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “De € 5 miljard waar we nu vanuit gaan kan heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt.” - Foto: ANP
Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “De € 5 miljard waar we nu vanuit gaan kan heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt.” - Foto: ANP

Boeren en tuinders worden het komende half jaar voor bijna € 5 miljard getroffen door de coronacrisis.

Tot die rekensom komt LTO Nederland in een eerste inventarisatie op basis van de verwachte omzetverliezen in de verschillende sectoren. De berekende schade betreft alleen die op het boeren- of tuinderserf. De schade in andere schakels van de voedselketen is niet meegerekend.

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “De € 5 miljard waar we nu vanuit gaan kan heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt.”

Schade van € 2 miljard voor glastuinbouw

De glastuinbouw rekent nu al op een schade van € 2 miljard. De bloembollenhandel is praktisch weggevallen, de afzet van frietaardappelen ingestort en ook voor granen, uien, groenten, fruit en paddenstoelen valt omzet weg.

Boeren of tuinders met een neventak kunnen daar meestal niet op terugvallen, omdat klanten wegblijven. Vergaderlocaties op de boerderij of horeca-achtige gelegenheden zijn vanwege de coronacrisis gesloten. LTO berekent dat de schade in die sectoren kan oplopen tot zeker € 55 miljoen per jaar.

Export vlees en zuivel

Voor de veehouderij is cruciaal wat er gebeurt aan de grenzen. En groot deel van vlees en zuivel gaat de grens over. Als de crisis vergaande gevolgen heeft voor de export kan de schade voor de vee- en vleessectoren fors oplopen. LTO berekent de schade op minstens € 130 miljoen.

LTO roept de ketens in de voedselketen op om verstoringen in de markt zo snel mogelijk te signaleren en op te vangen. De belangenorganisatie haalt het kabinet aan, die alle partijen opgeroepen heeft om redelijk te zijn bij prijsonderhandelingen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer