LTO: stikstofmaatregelen te veel op korte termijn

13-11-2019 | Laatste update op 18-03 | |
Mark Calon. - Foto: ANP - Foto: Evert-Jan Daniels
Mark Calon. - Foto: ANP

LTO vindt dat de stikstofmaatregelen van het kabinet te veel toegespitst zijn op de korte termijn.

Bovendien betreurt de belangenbehartiger dat het ministerie al plannen heeft aangekondigd voordat er overleg met het nieuwbakken Landbouw Collectief is gepleegd. Dat stelt LTO Nederland in een reactie op de stikstofplannen die woensdag 13 november zijn gepresenteerd.

Calon: maatregelen horen thuis in sectorplan

LTO zegt in het stikstofdossier goed samen te werken met de werkgeversorganisaties en ook het belang van de bouw in dit dossier te zien. Voorzitter Marc Calon noemt het goed dat de voerspoor-maatregelen worden geformuleerd als een doel in plaats van een middel. “Boeren moeten de ruimte krijgen om te kunnen innoveren”, vindt de belangenbehartiger. Wel benadrukt hij dat dit soort maatregelen thuis horen in een integraal plan voor de sector.

Drempelwaarde niet van toepassing op landbouw

Positief punt vindt LTO dat het juridisch mogelijk is om een drempelwaarde in te stellen, maar betreurt dat deze niet van toepassing is op de landbouw. Volgens Calon is deze ook voor de agrarische sector nodig om de bedrijfsvoering weer van het slot af te krijgen.

Een ander positief punt voor LTO is dat het kabinet op de lange termijn kritisch naar de Natura 200-gebieden gaat kijken.

Tot slot vindt LTO het jammer dat er voor boeren nog geen duidelijkheid is over beweiden, bemesten en activiteiten die voorheen onder een PAS-melding vielen. De belangenbehartiger noemt dit ‘onwerkbaar’ en vindt dat hier snel een oplossing voor moet komen.

Teleurstelling bij natuur- en milieuorganisaties

Natuur- en milieuorganisaties zijn overwegend teleurgesteld over de stikstofmaatregelen.

Bijvoorbeeld MOB, verantwoordelijk voor het onderuithalen van het PAS: de organisatie vindt dat het kabinet ‘dezelfde fouten maakt’ als onder het PAS. De organisatie is van plan om wederom juridische procedures te starten voor grote infrastructurele projecten. “De stikstofruimte die het kabinet nu reserveert voor bijvoorbeeld de verbreding van de A27, is er niet”, aldus voorzitter Johan Vollenbroek.

Kringlooplandbouw

Milieudefensie vindt de maatregelen ook onvoldoende. “Het kabinet rekent zich rijk met de stikstofverlagende enzymen, en helpt boeren zo niet richting kringlooplandbouw”, aldus de organisatie. Greenpeace pleit voor een ‘omslag naar ecologische landbouw met minder dieren’. Een goede eerste stap zou verplichte weidegang voor koeien en minder import van soja voor veevoer zijn, vindt de organisatie.

De Vogelbescherming vindt het van groot belang dat in overleg met boeren werk wordt gemaakt van een overgang naar natuurinclusieve landbouw met een kleinere veestapel. De voornemens om nog eens kritisch naar de toegewezen Natura 2000-gebieden te kijken, ziet de organisatie als ‘doodleuk melden dat het kabinet van een aantal Natura 2000-statussen af wil’.

van Rooijen
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.