LTO: stikstofwet niet blokkeren, wel verbeteren

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Uitstel van de Wet stikstofreductie brengt de oplossing voor knelgevallen niet dichterbij, zegt LTO.

De Eerste Kamer moet de Wet stikstofreductie en natuurverbetering niet blokkeren, maar wel verbeteren. Dat stelt LTO Nederland. Volgens de landbouworganisatie bevat de wet belangrijke elementen die met name van belang zijn voor boeren die sinds het schrappen van het programma aanpak stikstof zonder natuurvergunning zitten.

Doelstelling voor 2035 ‘niet reëel en onhaalbaar’

LTO zegt dat de Eerste Kamer een van de doelstellingen uit de wet moet schrappen. Dat betreft de doelstelling voor 2035, die inhoudt dat in dat jaar 74% van het areaal stikstofgevoelige natuur minder stikstofbelasting mag hebben dan de grens voor wat die natuur nog aankan (de kritische depositiewaarde). Die doelstelling is in de wet gekomen via een wijzigingsvoorstel uit de koker van de SP in de Tweede Kamer.

De doelstelling voor 2035 komt neer op een vermindering van de stikstofemissie van 50%, volgens LTO niet reëel en onhaalbaar. Uitstel van de wetsbehandeling brengt de oplossing van de situatie voor knelgevallen niet dichterbij. Het is volgens LTO Nederland de vraag of een volgend kabinet met betere oplossingen komt.

Schriftelijke voorbereiding wet gaat door

De Eerste Kamer kan besluiten de wet voorlopig niet te behandelen (controversieel verklaren). Op dit moment gaat de schriftelijke voorbereiding van de wet gewoon door. Er zijn vragen gesteld aan de landbouwminister.

De Eerste Kamer heeft geen mogelijkheden om via wijzigingsvoorstellen de in de Tweede Kamer aangenomen wet te veranderen. De senaat zegt in principe ja of nee tegen de wet.

Als de Eerste Kamer een verandering van de wet wenst, kan dat alleen via een toezegging van de minister of via een zogenoemde novelle worden geregeld. De novelle is een wetswijziging die eerst in de Tweede Kamer moet worden behandeld, en daarna gelijktijdig met de oorspronkelijke wet in de Eerste Kamer wordt aangenomen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.