Doorgaan naar artikel

LTO vraagt steun voor multifunctionele landbouw

Een boerderijwinkel. Foto: Koos Groenewold

Een boerderijwinkel. Foto: Koos Groenewold

LTO Nederland wil dat de in de Miljoenennota beloofde ondersteuning voor het Platform Multifunctionele Landbouw (MFL) concreet gemaakt wordt.

Hiermee moeten knelpunten in de wet- en regelgeving aangepakt worden, zodat er meer ruimte ontstaat voor MFL-bedrijven. Ruim driekwart van de Nederlanders staat achter een versoepeling van wet- en regelgeving om boeren meer ruimte te geven voor nevenactiviteiten op hun bedrijf, zo blijkt uit een onderzoek van Direct Research in opdracht van LTO onder 1.500 Nederlanders.

MFL-bedrijven vaak tussen wal en schip

De regelgeving is nu vaak gebaseerd op bedrijven met één functie, stelt LTO. MFL-bedrijven die naast productie van voedsel en groen een maatschappelijke dienst – zoals recreatie of een boerderijwinkel – op willen zetten lopen daardoor vaak vast. Als voorbeeld noemt LTO een strengere handhaving op het verbod op verkoopborden in de provincie Utrecht. “Hoewel er bij dit soort verboden vrijstellingen voor bepaalde bedrijven gelden, vallen MFL-bedrijven vaak tussen wal en schip. Versoepeling kan hierbij helpen”, aldus LTO.

Platform MFL

Het kabinet ziet het belang van de multifunctionele landbouw, zodat boeren hun verdienvermogen kunnen verbreden en vergroten. Ook de publieke peiling voor een versoepeling van de regelgeving (76%) voor MFL-bedrijven scoort hoog. Om de ontwikkeling te stimuleren is in 2019 het Platform MFL ontwikkeld. LTO is vertegenwoordigd in het platform en roept het ministerie van LNV op om de beloofde ondersteuning verder te concretiseren.

Beheer
WP Admin