LTO wil inspraak in Schone Lucht Akkoord

12-02-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Landschap Flevoland. - Foto: Ton Kastermans Fotografie
Landschap Flevoland. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Boerenbelangenbehartiger LTO wil dat boeren betrokken worden bij de invulling van het Schone Lucht Akkoord.

Het Schone Lucht Akkoord is gesloten tussen overheden op verschillende niveaus om luchtverontreiniging tegen te gaan. Volgens LTO komt dit de resultaten van de maatregelen ten goede en is er een groter draagvlak onder veehouders.

Uitstoot landbouw verminderen

Het akkoord bevat onder meer voornemens om de uitstoot van de landbouw te verminderen. De plannen staan overigens los van de noodmaatregelen die het kabinet wil nemen om de stikstofconcentraties in beschermde natuurgebieden te verminderen.

Pilots en experimenteerruimte in Schone Lucht Akkoord

In een reactie op dit akkoord pleit LTO ervoor om betrokken te worden bij de pilots die in het akkoord zijn afgesproken. LTO wijst op bestaande afspraken in onder andere de pluimveesector over het terugdringen van de fijnstofuitstoot.

Als laatste bepleit LTO experimenteerruimte om emissies uit stallen te meten. Met real-time monitoring kan de veehouder zelf veel meer sturen op de emissies, aldus de belangenbehartiger in een statement op de LTO-website.

van Rooijen
Lydia van Rooijen Redacteur
Meer over


Beheer