LTO wil met Schouten in gesprek blijven over stikstof

LTO-voorzitter Marc Calon. - Foto: ANP
LTO-voorzitter Marc Calon. - Foto: ANP

LTO Nederland wil het liefst doorpraten over het stikstofbeleid met landbouwminister Carola Schouten.

LTO-voorzitter Marc Calon vraagt zich af of het verstandig is om het overleg op te schorten. In De Volkskrant zegt hij dat LTO er wat genuanceerder in staat dan een aantal andere landbouwclubs, “want het kabinet gaat gewoon door met het opstellen van stikstofbeleid. Wij willen daarom het liefst doorpraten. We bekijken momenteel dan ook of en hoe we verder moeten met het Landbouw Collectief.”

Landbouw Collectief

Daarmee neemt Calon een genuanceerder standpunt in dan voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief, die vindt dat de houding van landbouwminister Schouten “fundamenteel moet veranderen” om het gesprek weer aan te gaan over het stikstofbeleid.

LTO gaat ervan uit dat het kabinet de voortgang van het stikstofbeleid niet laat afhangen van het al dan niet doorgaan van het overleg met het Landbouw Collectief. Het collectief werd eind vorig jaar opgericht om tijdelijk als gezamenlijke gesprekspartner op te treden in de richting van het ministerie.

Gemeenschappelijke noemer

Vanaf begin af aan was duidelijk dat de opvattingen en standpunten binnen het collectief uiteenlopen, maar onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen werd altijd een gemeenschappelijke noemer gevonden op basis waarvan de gesprekken met het ministerie werden gevoerd.

De impasse in het overleg over het stikstofbeleid hindert LTO niet om op andere fronten het overleg met het ministerie volop aan te gaan. LTO en andere belangenorganisaties zitten bijna dagelijks met het landbouwministerie om tafel om te praten over specifieke regelingen voor bij voorbeeld de sierteelt, de fritesaardappelsector en de voedingstuinbouw.

Meer meten

Het stikstofbeleid kan wat Calon betreft niet op dezelfde voet worden voorgezet, hoewel ook hij zegt dat de emissies omlaag moeten. Hij vindt, net als het Mesdagfonds, dat er meer moet worden gemeten en dat moet worden meegewogen dat de landbouw in de afgelopen decennia al een forse bijdrage aan de vermindering van de stikstofuitstoot heeft geleverd.

De doelen zijn in veel gebieden onhaalbaar. Daarom zijn wij voor minder, maar grotere en robuustere natuurgebieden

Hij stelt, net als het Mesdagfonds, dat de stikstofdepositie uit het buitenland alleen al te veel is om voor de meeste natuurgebieden onder de gewenste normen te komen. “Het probleem is dat we ruim 150 kwetsbare natuurgebieden als hagelslag over het land hebben liggen. (…) We moeten ook iets doen aan de typen natuurdoelen die we voor de gebieden hebben geformuleerd. Dat wij dit zeggen, betekent niet dat boeren tegen de natuur zijn. In die hoek laat ik me niet zetten. De doelen zijn in veel gebieden onhaalbaar. Daarom zijn wij voor minder, maar grotere en robuustere natuurgebieden – die kunnen beter tegen stikstof. Anders kun je in Nederland nog nauwelijks economische ontwikkeling ontplooien.”

Landbouwminister Carola Schouten heeft toegezegd dat zij met de Europese Commissie wil praten over de aanpassing van natuurgebieden in Nederland.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer