LTO wil proef met gewasderogatie en bodemverbeteraar

13-11-2019 | |
Foto: Henk Riswick - Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

LTO-Akkerbouw wil toestemming van de overheid om volgend jaar te experimenteren met bodemverbeteraars en gewasderogaties. De vakgroep wil de onderzoeken uitvoeren op enkele honderden akkerbouwbedrijven en enkele instituten. Dan komt volgens vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum goed in beeld wat de gevolgen zijn voor klimaat, milieu en de bedrijfsvoering.

De toepassing van bodemverbeteraars, zoals compost of champost, wordt nu beperkt door de krappe gebruiksnormen voor fosfaat, zei Van Wenum op een ledenbijeenkomst in Midwolda. “Voor een efficiënte kringlooplandbouw is een goed mestbeleid nodig. Wij willen dat akkerbouwers meer bodemverbeteraars kunnen aanvoeren. Dat legt CO2 vast in de bodem en het verbetert de bodemgezondheid. Maar daarvoor moeten wel de fosfaatnormen worden verruimd voor de akkerbouwers die bodemverbeteraars toepassen in het kader van dit experiment.”

Onderzoek naar gewasderogaties

Daarnaast wil Van Wenum ruimte voor onderzoek naar gewasderogaties. “De gift van dierlijke mest is nu beperkt tot 170 kilo stikstof per hectare. Een gewasderogatie houdt in dat akkerbouwers voor bepaalde gewassen, zoals bijvoorbeeld wintertarwe en suikerbieten, extra dierlijke mest kunnen aanvoeren. Dat bespaart op het gebruik van kunstmest. En dat scheelt in de uitstoot van CO2. En het gebruik van dierlijke mest ondersteunt de bodemvruchtbaarheid.”

Afspraken in Klimaatakkoord

De experimenten zijn vastgelegd in het onlangs gesloten Klimaatakkoord, zei Van Wenum in Midwolda. “Ik heb goede hoop dat de overheid nu groen licht geeft. Dan kunnen we de resultaten van deze onderzoeken gebruiken als voorbereiding op het nieuwe Actieprogramma Nitraatrichtlijn.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer