LTO: zorg over fytosanitair toezicht NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet minder afwachtend zijn als er sprake is risico’s voor verspreiding van plantenziekten.

Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van de vakgroep akkerbouw van LTO Nederland in een brief aan minister Carola Schouten. Een afschrift van de brief is aan de Tweede Kamer verstuurd.

Geen wettelijke verplichting

Van Wenum reageert op de manier waarop de NVWA is omgesprongen met uit het buitenland aangevoerde grond, die was besmet met wratziekte. De minister stelde in antwoord op Kamervragen van CDA‘er Maurits von Martels dat er geen wettelijke verplichting is voor de NVWA om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van plantenziekten in grond die wordt aangevoerd naar landbouwpercelen of locaties in de buurt daarvan.

‘Afwachtende houding baart zorgen’

Van Wenum stelt dat de minister daarin gelijk heeft. “Toch baart de afwachtende houding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ons zorgen”, schrijft hij. Volgens de vakgroep akkerbouw zou de NVWA vanuit het belang om fytosanitaire risico’s te vermijden, er aan moeten bijdragen risico’s en verspreiding in de kom te smoren “en een gezonde omgeving te behouden voor het voortbrengen van kwaliteitsproducten.”

‘Meer op grotere risico’s richten’

Van Wenum stelt dat de NVWA bij agrarisch ondernemers direct maatregelen treft als tijdens een inspectie misstanden of mogelijke risico’s worden vastgesteld. “De bedoeling is het toezicht vanuit de NVWA vooral op de grotere risico’s te richten en minder op de de details.” Dat past volgens Van Wenum bij de akkerbouw, waar ondernemers eigen verantwoordelijkheid nemen “en producten van hoge kwaliteit voorbrengen.”

“Het is evenwel de invulling van het fytosanitaire toezicht en de capaciteit die daarvoor beschikbaar is, die ons ernstig zorgen baart. De afhandeling door de NVWA van het fytosanitaire risico uit de van het het buitenland aangevoerde grond in de omgeving van Emmen getuigt daarvan”, aldus Van Wenum.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.