Skip to content

Luxemburg: 25% van het areaal biologisch in 2025

Updated on:
Politiek & Beleid
Nieuws
Het huidige biologische landbouwareaal in Luxemburg bedraagt momenteel 4,6%. Foto: ANP

Het huidige biologische landbouwareaal in Luxemburg bedraagt momenteel 4,6%. Foto: ANP

Luxemburg ziet graag dat 25% van het landbouwareaal in 2025 biologisch is. Het land heeft recent aangekondigd per 1 januari het gebruik van glyfosaat volledig uit te faseren.

De ambitie is om in 2050 uitsluitend biologisch te telen. Het huidige biologische landbouwareaal bedraagt momenteel 4,6%. Europees gezien is dat 7%, dus Luxemburg is qua biologische oppervlakte nog geen koploper te noemen.

De Luxemburgse biologische sector moet per 2025 aan nog strengere eisen voldoen dan de Europese biologische standaarden.

Het gehele bedrijf biologisch

Een ondernemer mag zich alleen biologisch noemen als hij op het gehele bedrijf biologisch werkt. Ook het gebruik van mest of reststromen uit de gangbare sector is uit den boze. Ook komt er een verbod op het jaarrond voeren van kuilvoer aan herkauwers.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin