Maak investeren in vernieuwing mogelijk

Majoor
Jaap Majoor Eigenaar mechanisatie- en loonwerkbedrijf in Laag Zuthem
Inregelen van een spuit voor precisiespuiten. Precisielandbouw is een van de punten die de situatie in de landbouwsector helpen verbeteren, zegt Jaap Majoor. - Foto: Peter Roek
Inregelen van een spuit voor precisiespuiten. Precisielandbouw is een van de punten die de situatie in de landbouwsector helpen verbeteren, zegt Jaap Majoor. - Foto: Peter Roek

Tien knelpunten en ook tien oplossingen noemt Jaap Majoor voor de huidige, in zijn ogen zorgelijke, situatie in de landbouw. Er moet dringend iets gebeuren, vindt hij.

Ik maak me ernstig zorgen om de toekomst van onze boeren en de toekomst van circa 435.000 mensen die werkzaam zijn bij toeleveranciers en verwerkers van onze landbouwproducten. Immers, wanneer de boeren uit Nederland weg moeten, komen heel veel toeleveranciers, transportbedrijven, dienstverleners en verwerkers zonder werk te zitten.

Als de landbouwsector tijd krijgt en financiële medewerking, komt er een oplossing

Gezien het wisselende en onduidelijke beleid van politiek Den Haag wordt het voor de hele landbouwsector heel moeilijk om te bepalen of investeren in innovaties loont. Want elke innovatie of vernieuwing kost geld en dat moet terugverdiend worden. Niet investeren heeft tot gevolg dat verdere ontwikkelingen stil komen te staan. Wil de overheid sturen op minder milieubelasting, dan mag dit zeker niet gebeuren.

Tien knelpunten

Er zijn zeker tien knelpunten:

 1. Stikstof, zijn de doelstellingen wel reëel?
 2. Soja krijgt te veel eenzijdig de schuld van kappen tropisch regenwoud.
 3. Nederland kan niet zelfvoorzienend zijn, import én export zijn nodig.
 4. In hoeverre is uitputting van de bodem een probleem?
 5. Ten onrechte kritiek op dierlijke productie als verspillend.
 6. Onevenredig zware lasten en eisen aan onze landbouw, die vaak in het buitenland minder streng zijn.
 7. Grondhonger in het kader van nieuwe energie.
 8. Negatieve beeldvorming over landbouw in de media.
 9. Dreiging dat boeren uit Nederland weg moeten, terwijl hier juist heel efficiënte landbouw mogelijk is.
 10. Onze economie heeft de landbouwsector nodig.

Tien oplossingen

Ook de landbouw begrijpt heel goed dat er wat aan het milieu gedaan moet worden en is daarom bezig met allerlei trajecten om de belasting op ons milieu te verkleinen.

Enkele oplossingen waar nu aan gewerkt wordt:

 1. Gewasbescherming door middel van plantherkenning. De eerste prototypen machines hiervoor draaien nu proef. De machine weet welke planten ongewenst zijn en bestrijdt dan alleen de ongewenste planten. De rest van het perceel wordt niet meer bespoten. Gevolg is een enorme afname van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
 2. Door satelliet- en dronebeelden worden eventuele ziekte-uitbraken in de gewassen voortijdig waargenomen, zodat de gewassen niet meer uit voorzorg volvelds bespoten hoeven worden. Ook dat betekent een enorme afname van gewasbeschermingsmiddelengebruik.
 3. Bewerking van mest en het scheiden van vaste en vloeibare mest. Hierdoor zal het gebruik van kunstmest sterk afnemen en de stikstof nog beter benut worden.
 4. Betere CO2-opname door gewassen, zodat de bodem meer koolstof vastlegt en dus CO2 wegvangt.
 5. Regenwater beter benutten op de landerijen: vasthouden bij droogte en meer opnemen bij een natte periode.
 6. Door precisielandbouw veel betere benutting van de mineralen, verspilling van grondstoffen tegengaan.
 7. De landbouwproducten steeds meer gebruiken als duurzame grondstoffen voor de industrie. Immers, een landbouwgewas groeit elk jaar opnieuw.
 8. Alternatieve gewassen om het benodigde eiwit zelf te telen.
 9. De CO2-uitstoot verkleinen door het telen van olifantsgras. Dit gewas neemt veel meer CO2 op dan welke andere planten- of bomensoort ook. Men kan er briketten van persen en de biogascentrales ermee voeden. Dit gewas neemt zelfs bij verbranding meer CO2 op dan de centrales uitstoten. Ook geschikt voor papier en spaanplaten.
 10. Toevoeging van mineralen aan het krachtvoer, zodat veel minder soja nodig is.

Visie nodig

Al deze ontwikkelingen kosten tijd en geld. Daarom hebben wij een duidelijke langetermijnvisie nodig van onze regering, om deze investeringen terug te kunnen verdienen. Laat het duidelijk zijn, de landbouw kan geen knop omdraaien en alle problemen zijn opgelost. Maar, als de landbouwsector tijd krijgt en financiële medewerking, komt er een oplossing.
Beheer