Maatwerk nodig bij warme sanering

Het opkopen van varkensbedrijven loopt niet volgens plan. Het zou niet alleen minder stikstofwinst opleveren, er doen veel minder boeren mee dan gedacht en er stoppen minder boeren in de buurt van beschermde natuurgebieden.

Al tijdens het aanmelden voor de warme sanering was duidelijk dat een groot aantal boeren zich alleen maar had aangemeld om alle mogelijkheden open te houden. De maatschappelijke kritiek is heftig. Hoe kon dit gebeuren?

Serieuze en rechtvaardige manier

Zoals gebruikelijk heeft het kabinet een algemene regeling bedacht. Daarna heeft men er een half miljard euro voor gereserveerd en mochten de boeren zich aanmelden. Sociale wetenschappers hebben al jaren geleden aangetoond dat een top-down methode niet werkt als men op een serieuze en rechtvaardige manier een maatschappelijk probleem wil oplossen.

Het wordt hoog tijd dat het kabinet maatwerk gaat leveren

Er zitten aan die methode te veel haken en ogen: het is een regeling op het hoogste beleids- en uitvoeringsniveau, iedereen moet voldoen aan dezelfde criteria, de overheid staart zich blind op het minimale aantal deelnemers en de boeren staren zich blind op het totale bedrag en nemen hun aanmelding soms niet al te serieus.

Open gesprek over de toekomst

Het wordt hoog tijd dat het kabinet maatwerk gaat leveren. Dat begint met het installeren van kleine, regionale commissies die telefonisch contact opnemen met alle varkenshouderijen in hun regio. Deze bezoeken alleen die bedrijven die een open gesprek over de toekomst van hun bedrijf willen. Zij starten bij de bedrijven die het dichtst bij beschermde natuurgebieden liggen. Na inventarisatie van de problemen worden deze geanalyseerd door de commissies, soms met enkele onafhankelijke experts. Samen met de boeren kiezen zij de beste oplossingen.

Stoppen niet het enige doel

Stoppen met het bedrijf is niet het enige doel maar is een van de mogelijke oplossingen. Dat kan zelfs zonder een beroep te doen op overheidsgeld. Zo kan bijvoorbeeld de grond, na wijziging van het bestemmingsplan, worden verkocht als bouwgrond waardoor de bouw van huizen wordt gerealiseerd en met de opbrengst de sanering worden gefinancierd. Dat is pas maatwerk.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.