Maatwerk voor boer en natuur

01-07 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Canva
Foto: Canva

Maatwerk moet voor de boeren maar ook voor de Natura 2000-gebieden kunnen, vindt vergaderboer.

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging werd weggehoond toen ze samen met JA 21 voorstelde de natuurgebieden nog eens tegen het licht te houden. “Onmogelijk”, zo klonk het in de Tweede Kamer. “Onzin” en “We worden meteen teruggeroepen door Brussel.”

Dat verdiende het voorstel niet. Maatwerk moet voor de boeren maar ook voor de Natura 2000-gebieden kunnen. Maar daar spreekt niemand over. Kijk naar de hoge zandgronden. Die zijn niet uniek in Nederland. Wij willen die bewust schraal houden. Als je de natuur zijn gang laat gaan, komt er bos. Maar zandverstuivingen op de Hoge Veluwe zijn het resultaat van Middeleeuwse landbouw. Daarom is het niet per se natuur.

Schrale gronden te gevoelig voor stikstof

Die schrale gronden zijn gevoelig voor stikstof en daar zit het probleem. De Habitatrichtlijn zegt niet dat je daar stikstof moet minderen, maar dat je die gronden in stand moet houden. Dat is óók een keuze. Je moet durven nadenken of een robuuste natuur een betere optie is op die plekken. Zijn die stukjes schrale grond het behouden waard?

Ook bij natuur mag je vraagtekens plaatsen.

Want ook bij natuur mag je vraagtekens plaatsen. Welke natuur is voor ons het belangrijkste en wat heb je er voor over en waar? Daarbij vind ik dat burgers, inclusief de milieuorganisaties, te weinig erkenning hebben voor het moeilijke risicovolle werk van boeren.

Zo is dat. En het zijn niet mijn woorden, maar die van Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit bij haar afscheid.

Oorverdovend stil

Merkwaardig dat dit geluid niet doordringt in Haagse kringen. Kamerleden spreken er niet over en de televisie blijft oorverdovend stil. Het is kennelijk veel interessanter tegen de boeren aan te schoppen dan te zoeken naar oplossingen. Dat moet maatwerk voor boeren èn natuurgebieden zijn. Daarbij zijn de gebieden niet meer een gegeven, maar evenals de boer een onderdeel van de oplossing. Dat hoeft echt geen minder natuur te betekenen, maar mogelijk minder gebieden, evenveel hectares, maar dan met echte natuurwaarde. En geen boerenland uit de middeleeuwen.

Welke partijen durven de raad van Louise Fresco op te volgen?

Meer over


Beheer