Mag FrieslandCampina zich op het erf bemoeien?

24-07-2020 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Minister Carola Schouten bemoeit zich met het voeren van koeien en daarmee heeft ze de grens bereikt. Een boer wil baas zijn op eigen erf. Daar ging het de laatste weken om bij de boerenacties.

Het valt deze zomer ongelukkigerwijs samen met de discussie in de ledenraadplegingen van FrieslandCampina (RFC). Daar is de vraag aan de orde in hoeverre RFC eisen mag stellen aan de boer bij de productie van de melk. Via het praktijkreglement.

FrieslandCampina wil leidend zijn in duurzaamheid

In mijn omgeving hoor ik regelmatig: “Melk is wit. Als het voldoet aan de kwaliteitseisen moet het goed zijn. Het kan de consument verder geen donder schelen waar de melk vandaan komt. Daar moet de coöperatie zich niet mee bemoeien.”

Dat staat lijnrecht op de denkwijze van RFC. Die heeft als doelstelling: leidend in duurzaamheid. In eigen bedrijf en op de bedrijven van de leden. Duurzaamheid voor dier en natuur, biodiversiteit en CO2-voetafdruk. “Gezonde ecosystemen en zo min mogelijk emissie uitstoten.”

Duurzaam imago onderstrepen bij afnemers

Dat is nogal wat. Het wordt geschreven op hun website, uit naam van de leden dus. Ik vraag me af hoe groot het echte draagvlak hiervoor nu is onder de leden. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik denk dat RFC met deze stelling voor de muziek uitloopt. Het is hun streven, akkoord, maar zou de werkelijkheid ook zo zijn? Ik betwijfel het. Maar deze beeldvorming is nodig om het duurzame imago bij de afnemers te onderstrepen.

Mensen van je eigen coöperatie wijzen je terecht en dat voelt raar

Daar wordt het praktijkreglement op afgestemd. Daar staat in in hoeverre de zuivelfabriek zich bemoeit met de gang van zaken op de boerderij. Dat valt niet altijd goed. Controleurs komen langs om te zien of je het goed hebt gedaan. Als ze foutjes ontdekken, voel je je in de hoek gezet. Mensen van je eigen coöperatie wijzen je terecht en dat voelt raar.

Bemoeienis van coöperatie hoort er bij

Toch kan het niet anders. De consument bepaalt wat hij wil hebben. Daar moet de leverancier zich op instellen. Ook de coöperatie. Deze bemoeienis op het erf hoort er bij. Dat moeten we accepteren zonder morren.

Met als doel een hogere melkprijs. Maar dan wel met extra toeslagen voor hogere eisen.Beheer