Magere slachtkoeien goedkoper

Zowel de rechtstreekse aanvoer naar slachterijen als het aanbod op veemarkten is hoger.

Het aanbod van slachtkoeien is flink toegenomen sinds vorige week. Zowel de rechtstreekse aanvoer naar slachterijen als het aanbod op de veemarkten is hoger. In Utrecht werden maandag 107 slachtkoeien aangevoerd. Dat waren er 13 meer dan de week ervoor.

Het waren vooral de magere koeien waarvan er meer op de markt aangeboden werden. Dat kwam tot uitdrukking in een lagere prijs voor de worstkoeien. Eerste kwaliteit worstkoeien noteerden op veemarkt Utrecht € 1,80 tot € 2,15 per kilo.

Dat betekende een prijsverlaging van vijf cent ten opzichte van de week ervoor. De verwachte prijssstijging door het einde van de vakantieperiode komt niet helemaal uit.

Uitselecteren melkvee

Het grotere aanbod lijkt het gevolg van het kritisch selecteren door veehouders van hun melkvee in de stal. Nu is het moment om nog bij te sturen in het fosfaatgebruik op het bedrijf.

Net voor de maisoogst hebben boeren tijd om de fosfaatproductie onder de loep te nemen. Slachterijen draaien vol door om het grotere aanbod weg te werken.

De luxe kwaliteiten, zowel koeien als stieren, blijven prijshoudend. Vraag en aanbod zijn al geruime tijd in evenwicht. Ook deze week is er naar verwachting een grotere stroom magere koeien. De druk op prijzen houdt hierdoor aan.

Prognose: prijsdruk magere koeien.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.