Mais- en tarweprijzen zoeken het hogerop

15-02 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De maisnoteringen op de termijnmarkt in Parijs stegen begin deze week naar het hoogste niveau van de afgelopen 7 weken.

Het eerst aflopende contract steeg op dinsdag 14 februari naar € 298 per ton. Dat is het hoogste niveau sinds eind december 2022. Ook de tarwenotering op de Parijse termijnmarkt bewoog omhoog en blijft net zoals de maisnotering vooralsnog onder de weerstandslijn van € 300 per ton. Op de termijnmarkt in Chicago stegen gisteren de mais- en tarwenotering niet verder.

Meer wintertarwe en wintergerst

Het Franse marktbureau Agreste ervan uit dat het Franse areaal aan zachte wintertarwe in 2023 met 2% toeneemt vergeleken met een jaar eerder. Ook het areaal wintergerst zou groeien. Deze toename gaat deels ten koste van het areaal durumtarwe in Frankrijk.

Voedermais

De productie van voedermais is ook naar boven bijgesteld. Dat zorgt voor prijsdruk op de noteringen voor maaltarwe op de termijnmarkt in Parijs; die bewogen woensdag 15 februari iets omlaag.

Mais op fysieke markt

Ook op de fysieke markt is zichtbaar dat de mais en tarweprijzen naar elkaar toe trekken. Voor EU-mais werd op de Rotterdamse graanbeurs eerder deze week € 310,50 per ton genoteerd en voor EU-voertarwe was dat € 308. De Rotterdamse noteringen zijn CIF, wat betekent dat de prijs inclusief kosten (zoals verpakking, verzekering en transport) tot in de haven van eindbestemming is. Hierdoor staat de Rotterdamse notering op een hoger niveau dan de termijnmarktnotering.

Spanningen Rusland en Oekraïne

Zowel bij de mais- als de tarweprijzen zorgen nieuwe spanningen tussen Rusland en Oekraïne voor hogere prijzen. De oorlog is ondertussen bijna een jaar aan de gang. Voor Europa betekent dat voornamelijk dat de import van mais onzekerder is. Een groot gedeelte van de jaarlijkse maisimport komt uit Oekraïne. Dit seizoen (tot en met 5 februari) komt tot dusver 47% van de totale EU-maisimport uit Oekraïne.

Safrinha-mais Brazilië

Daarnaast is in Brazilië de tweede maisinzaai (safrinha) uitgesteld, omdat de sojabonenoogst is vertraagd. De safrinha-mais wordt na sojabonen gezaaid. Dit ondersteunt de maisprijzen in de wereld.

Prognose: volatiele graanprijzen

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Smale
Annet Smale Redacteur
Meer over


Beheer