Doorgaan naar artikel

Mais in permanent gras interessant

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Telen van mais in een permanente grasmat geeft duidelijk hogere opbrengst, en verrassend gunstige resultaten voor bodemleven en stikstofuitspoeling.

Dat zijn de eerste, veelbelovende conclusies van het project ‘Mais telen in permanent grasland’, meldt AgroProeftuin De Peel. Het doel is om een milieuvriendelijker alternatief te ontwikkelen voor de gangbare manier van mais verbouwen.

Grond hele jaar bedekt

In het kader van het project, een initiatief van Loonwerkcombinatie LvCM (Land van Cuijk en Maasduinen) en Loonbedrijf Peter Loeffen, werd de grasmat niet ondergeploegd, maar zijn smalle stroken in de zode gefreesd waarin de mais gezaaid is. Daarmee wordt bereikt dat de grond het hele jaar bedekt is.

Beter voedingsstoffen en water vasthouden

Bovendien blijven de doorworteling, de hoeveelheid organische stof en het rijke bodemleven van het grasland intact. Zo zou de bodem beter voedingstoffen en water vast kunnen houden. De keerzijde is dat het gras de mais kan beconcurreren. Het gewas krijgt in de proef vocht door een zuinige vorm van beregenen, namelijk drip irrigatie (druppelslangen).

Meeropbrengst € 800 per hectare

Het resultaat van het eerste jaar van dit project blijkt beter dan verwacht, zegt Peter van Iperen van de Loonwerkcombinatie. “De hoeveelheid geoogste mais viel erg mee en de kwaliteit was heel goed. De totale geoogste voederwaarde van gras plus mais was daardoor hoger dan die van traditionele maisteelt met nazaai. Dat komt vooral door de extra grasopbrengst van de eerste snede gras die vóór het zaaien wordt ingekuild.” De extra opbrengst heeft een waarde van ongeveer € 800 per hectare.

Het systeem is nog niet klaar voor de praktijk. Er moeten bijvoorbeeld nog technische oplossingen gezocht worden om het gras kort te houden. Dat gebeurde in het project met een gazonmaaier.

Beheer
WP Admin