Maismarkt raakt momenteel vaster gestemd

De jongste marktanalyse van het Amerikaanse landbouwministerie USDA laat zien waarom de maisprijzen stijgen. Er komt in de VS minder dan aanvankelijk gedacht, het eigen verbruik in andere grote exporterende landen groeit.

De maandelijkse rapportage over de stand van zaken op de wereldmarkt voor agrarische producten, van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA, gaf vrijdag jongsleden aan dat er dit seizoen wat meer tarwe beschikbaar komt dan in augustus werd verwacht. Mais komt er juist minder. Voor de Verenigde Staten (VS) zelf blijft de prognose voor tarwe geheel onveranderd, maar de maisproductie is enkele procenten kleiner dan de prognose van vorige maand, waardoor de VS-eindvoorraad circa 9% lager gaat uitvallen.

Lees verder onder de grafieken.

Productie tarwe plus 1%

Wereldwijd, we rekenen hier China even niet mee, is de prognose voor de productie van tarwe met bijna een procent opgehoogd. Dat komt doordat de oogst in met name Australië, Canada en de EU groter uitvalt dan de vorige prognose. Aanbod van mais wordt krapper. Door de voornaamste exporterende landen samen wordt er weliswaar wat meer geproduceerd dan de prognose van vorige maand, maar het eigen verbruik, vooral in Brazilië, groeit ook. Voor de fysieke markt geldt momenteel een stabilisatie voor de tarweprijs en flink opwaartse tendens voor mais. Op de termijnmarkten, met name die van Chicago, doet de tarwe het eveneens, beduidend, minder dan mais, die nu een echte trekker is geworden. Dat is niet in de laatste plaats dankzij de grote Chinese vraag naar graan in het algemeen en mais in het bijzonder.

Droogte

Bureau Agritel wijst er wel op dat de inschatting van USDA van de Russische tarweoogst waarschijnlijk te laag is. Wat volgens de Russische autoriteiten al is binnengehaald overstijgt de prognose van USDA, terwijl nog niet eens alles is geoogst. De maisoogst van Oekraïne lijkt juist te hoog ingeschat, omdat droogte laat in het groeiseizoen daar een drukkend effect heeft gesorteerd. De agrarisch-economisch site Agrimoney wijst er verder op dat het momenteel te droog is in het belangrijkste tarwegebied van Australië. Als dat niet snel verandert kan de oogst er zeker 10% lager uitvallen dan de huidige prognose.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.