Marc Calon: ‘We zijn in de lobby al heel ver opgeschoten’

De eerste termijn van Marc Calon als voorzitter van LTO zit er bijna op. Als het aan hem ligt, start hij volgend jaar aan zijn tweede termijn. - Foto: Jan Willem van Vliet
De eerste termijn van Marc Calon als voorzitter van LTO zit er bijna op. Als het aan hem ligt, start hij volgend jaar aan zijn tweede termijn. - Foto: Jan Willem van Vliet

Het zijn roerige tijden, ook voor LTO. De grootste boerenorganisatie scoort laag in een draagvlakpeiling. Voorzitter Marc Calon wijst in reactie op de rol van LTO in het Landbouw Collectief.

De eerste termijn van Marc Calon als voorzitter van LTO zit er bijna op. Als het aan hem ligt, start hij volgend jaar aan zijn tweede termijn. Helemaal zeker is dat nog niet. “Daar moeten we eerst deze zomer over in gesprek.” In boerenkring klinkt veel kritiek op LTO en op Calon. Hij zou te weinig zichtbaar zijn in het stikstofdebat, waar bovendien andere organisaties de boventoon voeren.

Nieuwe ‘boerenorganisaties’ zetten de toon, zoals het Landbouw Collectief en Farmers Defence Force. Van LTO horen we veel minder over stikstof.

“We zijn er voor alle leden. Daar hebben we veel voor bereikt. Juist door de huidige stikstofproblemen die we nog op moeten lossen, wordt niet gezien wat we al bereikt hebben. Voor de stikstofcrisis ging het om de derogatie. Die hebben we binnengehaald. Daarna volgde het stikstofprobleem. In juni afgelopen jaar heeft LTO een probleemanalyse en aanpak naar commissie-Remkes gestuurd. Daarvan is 80% overgenomen door Remkes. Al die punten die nu bij het Landbouw Collectief (LC) zitten, behalve de nertsen, zaten al in die notitie van ons. In augustus heb ik de knuppel in het hoenderhok gegooid met een interview in de Telegraaf. Ik heb duidelijk gemaakt dat alle achtergrond-depositie en emissie die we in ons land hebben, niet samengaat met natuur zoals we die in 1800 hadden. Je moet kiezen. Ik kies in ieder geval voor de economische invalshoek. Daar hebben we in de herfst stevig voor gelobbyd en veel binnengehaald, maar niet alles. Daarom hebben we in oktober besloten in het LC verder samen te werken voor stikstof, want samen sta je sterker. We zijn als LTO bewust met 12 partijen in het LC gestapt. Het LC heeft het voortouw in het stikstofdossier, dus zijn wij automatisch minder zichtbaar.”

Werken we voor de leden en het resultaat, of voor onszelf en de beeldvorming?

Maar Calon zit niet in het LC en hem horen we niet.

“Dat heeft te maken met de sectorale en themagerichte samenstelling van LTO Nederland. Sinds 2017 is voor iedere sector een voorzitter verantwoordelijk en voor specifieke thema’s een portefeuillehouder. Dus ook voor belangrijke thema’s, zoals stikstof. Achter die keuze sta ik nog steeds, ik zit het bestuur en de overleggen voor, van waaruit we ons standpunt bepalen.”

Is stikstof niet ‘Chefsache’ geworden?

“Rutte staat toch ook niet steeds op podium? We vergaderen met de leden en de vakgroepvoorzitters, dus wat in het LC besproken wordt, is voorbesproken. Daarna brengt de verantwoordelijk bestuurder het in bij het LC.”

Wat doet deze aanpak voor de beeldvorming van LTO?

“Werken we voor de leden en het resultaat, of voor onszelf en de beeldvorming? Ik vind het raar dat mensen mij afgelopen herfst afwezig vonden, want ik heb vaak op radio, tv en via interviews in de krant de standpunten van LTO verkondigd. Ik was ook in beeld bij eerdere acties, maar vanaf januari bewust wat minder. Moet ik voorop gaan lopen als je samenwerkt in een Landbouw Collectief? Aalt Dijkhuizen is de voorzitter van het LC en Trienke Elshof onderhandelt namens LTO. Het loopt als een geoliede machine. Het gaat niet om mij als persoon, maar om het gezamenlijke resultaat. Kijk op onze website wat we bereiken. We hebben twee keer een enquête gehouden onder zo’n 3.000 leden en daar komt een ander beeld uit dan jullie schetsen. Ze zijn tevreden over de doelen die we stellen en ook over de resultaten die we bereiken en de keuze om samen te werken met anderen binnen het LC, dat loopt van 83 tot 85%.”

Ik ontken niet dat heel veel veeboeren – ook als LTO-lid – terecht heel erg boos zijn op dit overheidsbeleid

De enquête van Een Vandaag en Boerderij laat iets heel anders zien, het vertrouwen in LTO is laag met 38%.

“Dat is een selecte steekproef onder veehouders. Veehouders zijn ook hartstikke boos. Die emotie snap ik.”

LC haalt in diezelfde peiling 85%. Agractie, FDF, POV en NMV zaten op 83 tot 66%. LTO scoort aanzienlijk minder…

“Klopt. We zitten zelf in het LC en hebben 80 tot 90% van de inhoud aangedragen. Dat zullen zij bevestigen en dat wordt gewaardeerd. Anderen zijn sterker in andere acties, die nu meer in het oog springen. Dat het LC hoog scoort en wij wat lager, is dan het gevolg.”

Voor POV en NMV zou dan toch hetzelfde moeten gelden?

“We communiceren ook anders, we zitten meer op de inhoud. Men verwacht dat LTO onderhandelt. Ik constateer dat onze leden hogelijk waarderen dat we in het LC zitten en dat de inhoud daar voor het grootste gedeelte bij ons vandaan komt. Verder levert onze enquête onder leden uit alle sectoren een ander beeld op.”

Is het dan bij veehouders wel duidelijk dat LTO zo’n grote rol heeft in het LC?

“Dat hangt sterk van de vraagstelling af. Maar ik ontken niet dat heel veel veeboeren – ook als LTO-lid – terecht heel erg boos zijn op dit overheidsbeleid.”

Het Landbouw Collectief is geen nieuwe standsorganisatie, maar wordt tijdelijk ingezet voor dit dossier

Wat is de toekomst van het LC? Blijft dat een belangrijke partij?

“Dat denk ik niet. Om een bepaald doel te bereiken, heb je specifieke coalities van partijen met hetzelfde belang nodig. Bij de asbestregeling vormde LTO met Aedes en Vereniging Eigen Huis een coalitie en voor het trekkerkenteken deden we dat met Cumela en de Groenvoorziening. Dat is nu bij stikstof hetzelfde. Het LC is geen nieuwe standsorganisatie, maar wordt tijdelijk ingezet voor dit dossier. Hoe lang tijdelijk is, weet ik niet. We hebben alvast binnengehaald dat niet de helft van de veestapel weg moet, geen gedwongen inkrimping. Het tweede is het beweiden en bemesten, dat blijft na onze lobby vergunningvrij. Dan heb je de uitkoop. Die gaat op vrijwillige basis en niet zoals Remkes stelde eventueel gedwongen. Dat heeft Schouten overgenomen. De provincies hebben nog wel de mogelijkheid tot gedwongen uitkoop, we zetten erop in dat ook bij de provincies die mogelijkheid wegvalt. Ons uitgangspunt is uitsluitend vrijwilligheid en perspectief voor de blijvers. Bovendien willen we niet dat je bedrijven gaat uitkopen alleen voor stikstof, dat is belachelijk duur en levert niets op.”

Het gaat nu hard tegen hard, en dat mag met zulke grote belangen

En bedrijfsverplaatsing?

“Dat zou natuurlijk veel beter zijn. Waarom bied je boeren die intensief willen boeren en die op hun locatie niet voluit kunnen gaan, niet de mogelijkheid om te stoppen of te verplaatsen, naar bijvoorbeeld Flevopolder, Groningen of Zeeuws-Vlaanderen? Veel goedkoper en veel beter, een soort landinrichting.”

Boerenacties

Over de boerenprotesten; in korte tijd zijn er veel boerenacties in Den Haag geweest. Het draagvlak onder de Nederlanders voor de acties lijkt echter te dalen.

“Als het draagvlak zo snel van boven de 80% naar onder de 50% daalt, dan moet je opletten. Acties moeten altijd doelgericht zijn en niet een doel op zich. LTO-leden vinden dat we publieksvriendelijke acties moeten houden. FDF was ook voorzichtig en riep op niet over de snelweg te rijden met trekkers.”

Bent u bang voor escalatie?

“Het gaat nu hard tegen hard, en dat mag met zulke grote belangen. We zijn in de lobby heel ver opgeschoten. We hebben veel binnengehaald. We kunnen er wel uitkomen. Half maart is er weer een overleg. In april komt de voorjaarsnota van het kabinet, dus eind maart moet er resultaat geboekt zijn. Meer de straat op gaan zal waarschijnlijk niet meer bijdragen. Wat uiteindelijk het effect van de acties is, moet nog blijken. We moeten het draagvlak voor de boerenzaak bewaken. De laatste actie heeft in ieder geval niet veel bijgedragen aan een gunstige publieke opinie. Dat geldt ook voor de toon waarop je Kamerleden bejegent. Ik weet niet of de manier waarop dat op de Koekamp gebeurde, de beste methode was om Kamerleden aan je kant te krijgen.”

Lees verder onder foto

Boeren hebben zich verzameld voor de ingang van het Binnenhof, een dag voor een landelijke boerendemonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet op 19 februari. - Foto: ANP
Boeren hebben zich verzameld voor de ingang van het Binnenhof, een dag voor een landelijke boerendemonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet op 19 februari. - Foto: ANP

Waar was LTO tijdens de laatste actie op 19 februari?

“Die hebben wij niet georganiseerd. FDF was hier de organisator van en dat gaan wij niet overnemen. Zo hebben we dat ook in het LC afgesproken. Wel hebben we onze achterban laten weten dat wij achter hun keuze staan wel of niet mee te doen. De acties van Agractie en FDF in oktober hebben we ook ondersteund. De regionale acties bij de provinciehuizen hebben we daarna zelf georganiseerd. Ik vind ondanks het rumoerige jaar dat we met acties, lobby en inbreng van kennis best effectief bezig zijn geweest met elkaar.”

Het is als belangenbehartiger zoeken naar balans: aan de ene kant moet je druk zetten en aan de andere kant moet je lobbyen

Wat vindt LTO van de stevige manier van actievoeren tegen de stikstofmaatregelen? Hoort het erbij?

“Jazeker, de eerste actie op 1 oktober hebben we behoorlijk ondersteund. Denk aan advertentiecampagnes en bussen die onze regiobestuurders geregeld hebben voor boeren. De tweede actie is door onze regionale partijen (ZLTO, LLTB en LTO Noord) georganiseerd. Het is als belangenbehartiger zoeken naar balans: aan de ene kant moet je druk zetten en aan de andere kant moet je lobbyen, netwerken en bondgenoten zoeken.”

LTO heeft zich hard gemaakt voor een drempelwaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar. Is die grenswaarde juridisch houdbaar?

“We hebben ons samen met VNO-NCW en MKB Nederland hard gemaakt voor een landelijke drempelwaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar. Er zijn advocaten ingehuurd en het kan juridisch gewoon, ook al is de Raad van State (RvS) van mening dat we procedures kunnen verliezen. Daar leggen we ons niet bij neer. We hebben een goede kans, maar we moeten ook reëel zijn. Als je naar het hele stikstofdossier kijkt, is de overheid een tunnel ingelopen van juridische haarkloverij. Aan de ene kant wil je natuur zoals in 1800 en aan de andere kant economische ontwikkeling. Wij hebben de minister geadviseerd: ga die strijd aan voor economische ontwikkeling. Probeer het.”

Is dat niet vechten tegen windmolens dan? De uitspraak van de RvS en Europese wetgeving liggen er nu eenmaal.

“De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is zonder pardon omgezet in Natura 2000-gebieden. De natuurdoeltypen zijn niet democratisch vastgesteld en veel ervan is niet haalbaar. De vraag is of de meerderheid in de Kamer ‘ja’ had gezegd tegen de bescherming van bijvoorbeeld de noordse woelmuis in een bepaald gebied. En nu hebben we de uitspraak van van het Europese Hof en daarna de uitspraak van de RvS overgenomen. Waarom die juridische weg? Waarom geen maatschappelijk debat over hoe we ons land in willen richten? Boeren zijn niet tegen natuur, maar kwaad omdat ze zich met de rug tegen de muur gezet voelen. Er ontstaat een regeldiarree, met een geweldig handhavingsapparaat. Dat frustreert. Moet je regels maken voor die paar ‘klootzakken’ die de boel verstieren, nee, maar dat gebeurt nu wel.”

Nederland scoort het hoogste op dierenwelzijn van de hele wereld en toch is het nog niet genoeg

Maar we zitten nu eenmaal in die juridische fuik. Milieugroepen zoals MOB stappen heel gemakkelijk naar de rechter en burgers ook.

“Klopt, dan graven we allemaal weer ons eigen schuttersputje met ons eigen gelijk en komen we geen meter vooruit. Nederland scoort het hoogste op dierenwelzijn van de hele wereld en toch is het nog niet genoeg. Dan kom je niet verder als maatschappij, je hebt wel meerderheden nodig. Iedereen snapt dat we natuur en recreatieruimte nodig hebben. Maar laat aan boeren over hoe ze gewasbeschermingsmiddelen veilig toepassen en hun koeien voeren. Daar hebben we verstand van. Ik wil absoluut niet dat een ambtenaar of politicus gaat bepalen wat voor voer die boer aan zijn koeien geeft. Nooit! Maak geen regels op basis van incidenten. Er gaat wel eens iets fout, accepteer dat gewoon. Kom niet met onmogelijke regels. Wat we nu vooral doen, is ‘regelneukerij op de vierkante millimeter’. Kom met doelvoorschriften en geen middelvoorschriften.”

Wanneer hebben we een oplossing voor het stikstofprobleem?

“In 2016 – voordat ik bij LTO kwam – hadden we al de discussie over de fosfaatgrens. Dat gaat nooit lukken was het idee. Dat gold ook voor de derogatie, die zou er nooit komen. Toch is het ons gelukt. Dat gaat ook met stikstof lukken. Meer let wel, we willen niet een afspraak maken en meemaken dat alles na een volgende kabinetsformatie weer op de kop moet. Daar zijn we helemaal zat van.

Waar we bij de stikstofrechten bang voor zijn, is dat de bouw en industrie boeren uitkoopt”

Mogen boeren binnenkort hun ammoniakrechten verkopen aan de hoogste bieder, als het aan u ligt?

“Er moet niet alleen een ammoniakregistratie komen maar ook een NOx-registratie. Waar we bij de stikstofrechten bang voor zijn, is dat de bouw en industrie boeren uitkoopt. Gelukkig wil het kabinet ook niet dat de landbouw wordt uitgekocht. Het is wel lastig, want je kunt een boer niet verbieden aan de industrie te verkopen, dan tast je zijn eigendomsrechten aan. Ik wil twee registers, ammoniak en NOx, die niet onderling uitwisselbaar zijn, dat voorkomt de uitverkoop van onze sector. Daar zetten we als LTO heel stevig op in.”

Natuur en Natura 2000-gebieden

U had het over de onmogelijkheid natuur uit 1800 hier overeind te houden. Moet er wat gebeuren aan de Natura 2000-gebieden in Nederland?

“We moeten een discussie hebben over de hoeveelheid Natura 2000-gebieden. En over de locaties daarvan. Doordat ze zo versnipperd liggen, hebben we veel last van randwerking. Een tweede punt is welke natuurdoeltypen stel je voor die gebieden vast. Ik kies voor economische ontwikkeling en ook voor natuur, maar ik kies niet voor natuurextremisme waarbij we alles maar proberen te beschermen. We moeten naar robuuste natuurgebieden en minder gebieden. Bovendien moeten die natuurgebieden dynamisch zijn, dus niet alles vastleggen voor de oneindigheid.”

Het probleem is dat die gebieden zijn aangewezen, dat het vastligt in Brussel.

“We moeten naar Brussel duidelijk maken dat dit zo niet werkt. Het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen moeten anders, geloof mij maar dat er wel wat mogelijk is.”

Gaat LTO dan de kant op van ‘het is toch allemaal groen’?

“Nee, want dan kun je ook planken groen verven en daarnaar kijken. We zijn voor biodiversiteit en boeren willen echt niet minder natuur, zoals vaak wordt gesuggereerd.”

Niet de natuur maakt het lastig, de politiek doet dat. Ze lopen achter natuurfundamentalisten aan

Toch maakt natuur het de boeren wel heel lastig.

“Nee, niet de natuur maakt het lastig, de politiek doet dat. Ze lopen achter natuurfundamentalisten aan. Daar moeten we van af. Johan Vollenbroek, de voorman van MOB, stapelt procedure op procedure. Dat gaat niet werken. Weg uit de loopgraven en de polarisatie!”

Onderzoek Mesdagfonds

Lossen de berekeningen van het Mesdagfonds iets op?

“Weet ik niet, ik ben geen wetenschapper. Ik weet niet wat de waarheid is. Maar dat moet wel duidelijk worden. Op het rapport van het Mesdagfonds moet nog een review komen. Eigenlijk maakt het niet uit of er 25% of 46% stikstof uit de landbouw komt. We moeten en willen ook reduceren. We hebben in 25 jaar tijd al 67% gereduceerd. Maar we gaan dat niet alleen doen. Ook de industrie en verkeer moeten inleveren.”

Maar de 25% uit het onderzoek van het Mesdagfonds is toch veel interessanter voor de landbouw?

“Meten is weten. Als er minder emissie en depositie uit de landbouw komt, hoeft er ook minder gereduceerd te worden. Of dat nu 25% of 46% is, zal me een rotzorg zijn. Als we minder verantwoordelijk zijn voor de emissie is de druk op reduceren ook minder.

We moeten aan twee kanten werken: de natuurgebieden herzien en de natuurdoeltypen aanpassen. Anders kun je niets meer in dit land. Zelfs zonder boeren groeit met een achtergronddepositie van 2.000 mol per hectare per jaar het zeldzame plantje niet meer in Nederland. Daarom ben ik voor aanpassing van de natuurdoeltypen. Aan de andere kant zijn we voor biodiversiteit en we willen onze emissie reduceren en geen overlast veroorzaken. Daar gaan we mee door. Het moet te doen zijn, economisch en in verhouding. We willen niet gepakt worden voor de rotzooi van een ander. Dan is die 25 of 46% wel relevant.”

Had LTO dat onderzoek van Mesdag niet liever zelf willen doen?

“De tijd dat je als organisatie alles zelf wilt doen, ligt achter ons. Bovendien hebben we maar een kleine begroting. Het Mesdagfonds had geld vanuit de zuivelindustrie. Ik ben blij dat zij het gedaan hebben, maar het moet nog wel gevalideerd worden. Dan kun je het pas vergelijken met elkaar.”

Hoe staat het eigenlijk met AgriNL, het in 2018 aangekondigde nieuwe samenwerkingsverband tussen LTO en grote agrifoodbedrijven? Daar hebben we weinig van gehoord de laatste tijd.

“Dat loopt goed. AgriNL heeft bij de discussie over het klimaatakkoord alle groeperingen bij elkaar gehad. We zijn daar op de inhoud waar we willen zijn, maar de financiering is nog niet geregeld. We zijn nu bezig met digitalisering van de mestketen zodat we hem helemaal gesloten krijgen. AgriNL is bezig met een imagocampagne voor de boeren. 7 projecten lopen onder AgriNL, maar het is geen belangenbehartigersclub. Het is een coalitie tussen de grote agrobedrijven, Rabobank en LTO. Een soort LC, maar met een wat permanenter karakter. De visie van 4 jaar geleden wordt nu geüpdatet. AgriNL is niet bedoeld een concurrent te zijn van het LC. Het stikstofprobleem is er wel besproken, maar dat ligt bij het collectief. Het is geen LTO plus. Het beweegt op de achtergrond.”

Doe geen domme uitspraken over boeren en loop niet achter sprookjes of ideologieën aan

Wordt de Green Deal van Timmermans straks de aanleiding voor nieuw boerenprotest?

“Ik heb donderdag in het Copa nog een aanvaring gehad met Frans Timmermans. Op 2 punten. Doe geen domme uitspraken over boeren en loop niet achter sprookjes of ideologieën aan. Ga uit van wetenschappelijke bewijzen. Ik heb teksten gelezen over het uitfaseren van pesticiden, ze bedoelen gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Dat is natuurlijk idioot en zet de klok honderd jaar terug. Je moet niet te veel gebruiken, je moet zo weinig mogelijk energie gebruiken bij de productie van kunstmest. Zorg dat er geen residuen in je gewassen blijven zitten en dat er geen schadelijke effecten op het milieu zijn. We hebben de Green deal niet nodig. We willen besluiten gebaseerd op wetenschap en dat heeft Timmermans toegezegd.”

We willen niet gepakt worden voor de rotzooi van een ander

U zei eind 2018 in een interview in Boerderij: ‘Ons probleem als LTO is niet dat we niks bereiken, maar dat we het te weinig uitdragen. Daar gaan we iets aan doen.’ Wat hebt u er aan gedaan en wat merken we daarvan?

“Mensen die onze website bezoeken, kunnen precies zien wat we bereikt hebben. Bijvoorbeeld met het trekkerkenteken en op het gebied van asbest. Maar mensen hebben gauw de neiging te praten over wat er niet gelukt is, terwijl je juist ook moet praten over wat wel gelukt is. Zoals je aan mij merkt, begin ik eerst over de generieke krimp die er niet komt. Doet bijna niemand. Ze beginnen verder allemaal over de afroming van die 30% en verplaatsing, de dingen die we nog niet hebben binnengehaald. Je moet naar het hele dossier kijken, want hoe kan een lid nou in je geloven als je niet vertelt wat je bereikt voor dat lid? We doen dat al meer dan we deden, maar het kan nog beter.”

Mede-auteur: Stefan Essink

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer