Mark lift liever mee zonder kaartje te kopen

16-10-2020 | |
Vergaderboer Columnist
Mark van den Oever, FDF-voorzitter. Foto: Ton Kastermans
Mark van den Oever, FDF-voorzitter. Foto: Ton Kastermans

Je zou hem een zwartrijder kunnen noemen, Mark van den Oever, de voorzitter van Farmers Defence Force (FDF). Hij is het oneens met de wijze waarop De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) de bijdragen wil incasseren voor onderzoek.

Die wil alle varkenshouders, ook die niet lid zijn, verplicht laten meebetalen via een Algemeen Verbindend Verklaring van de overheid. Mark wil dat niet. Hij wil best betalen, als hij het onderzoek nuttig vindt. Anders niet. Dan gaat het onderzoek maar niet door en moet POV de tering naar de nering zetten. Duidelijk standpunt van de voorzitter, die overigens zegt nog niet namens FDF te spreken.

Zaken samen te doen

Vreemd. De trekkeractie had succes door het samen te doen. Dat was de kracht. De kracht van POV kan ook alleen maar blijken door zaken samen te doen, zoals onderzoek. Een zekere verplichting is dan nodig, ander lukt het niet.

“Ik geef je op een briefje dat vele varkenshouders ja knikken als het gaat om het doen van onderzoek, maar later ‘vergeten’ het benodigde bedrag over te maken”, zegt Hanna. “Mark van den Oever is wel eerlijk dat hij zegt geen lid te zijn van POV en alleen naar eigen inzicht wil bijdragen. Welnu, dat inzicht wordt minimaal als de betalingsopdracht moet worden getekend.”

Gebrek aan financiën

Het is niet alleen het probleem van POV. Ook zusterorganisatie ZuivelNL heeft hiermee te maken. Directeur Janine Luten verliet de organisatie binnen een jaar, omdat er geen geld was om wezenlijke dingen te doen. Een goeie directeur vertrekt dan. Haar opvolger, interim-directeur Roald van Noort, blijft vier maanden. In twee dagen per week kan hij zijn werk doen. Ook daar speelt het gebrek aan financiën een rol.

Hij verklaart daarmee ZuivelNL op voorhand vleugellam

Daar haalt Van Noort de schouders over op: “Terug naar de basis, dat willen de boeren”, zegt hij. “ZuivelNL doet niet anders dan wat de dragende organisaties willen.” Dat is niet veel. Hij verklaart daarmee ZuivelNL op voorhand vleugellam. Evenals Mark van den Oever, die niet verplicht een kaartje wil kopen om de POV-trein te kunnen laten rijden. Zo worden het slapende organisaties, die dan pas duur zijn.Beheer