Masterclass monovergisting voor melkveehouders

Provincie Fryslân organiseert met enkele partners een masterclass monovergisting.

Deze telt vijf bijeenkomsten. Deze is gericht op melkveehouders die overwegen daarin te investeren.

De aftrap is op 26 februari op Dairy Campus in Leeuwarden. De tweede bijeenkomst behandelt de werking van de vergister: biologie, techniek en digestaat staan daarin centraal. De derde sessie gaat in op de businesscase van een vergister, het vergunningenproces en de emissies. De vierde sessie is over de kwaliteit van digestaat en de rol ervan bij de bemesting van met name grasland. De laatste bijeenkomst is een excursie naar proefbedrijf De Marke en staat in het teken van kunstmestvrij boeren en (her)benutting van organische stof.

Kosten masterclass

De aftapsessie is kosteloos te bezoeken. De overige sessies kunnen los van elkaar gevolgd worden en kosten € 50 per sessie. De excursie kost € 100.

Meer info is te vinden op de website van Noardlike Fryske Walden

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.