Materiaal van boeren volop ingezameld

Mondkapjes, schorten, handschoenen die boeren gebruiken in de stal kunnen ook van pas komen in de zorg. Momenteel is er landelijk een tekort aan onder andere mondkapjes. In alle hoeken van het land worden inzamelingsacties op touw gezet.

Landelijk is er een tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel, ziet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inkoop van nieuwe materialen gaat daarom nu landelijk, zodat ziekenhuizen die de spullen het hardst nodig hebben, deze ook als eerste krijgen.

Veel mensen, organisaties en ook boeren zijn daarom in de kasten gedoken om de eigen voorraad aan mondkapjes, schorten, handschoenen en desinfectiemiddelen te doneren aan zorginstellingen. Volgens het ministerie is er onder meer een tekort aan FP2-maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, FFP1- en FFP3-maskers, chirurgische maskers, desinfectantia, diagnostische testen en beademingsapparatuur.

Dierenartsen

Beademingsapparatuur wordt ook aangeleverd door dierenartsen. Minister Schouten riep daartoe dinsdag op. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) inventariseert het aanbod. Veel praktijken hebben zich al gemeld bij het ministerie van Volksgezondheid of zelfs direct bij zorginstellingen. “Maar om het overzicht te bewaren en om er zeker van te zijn dat we geen apparatuur missen, verzoeken we u om aan het KNMvD te melden over welke apparatuur u beschikt”, schrijft Schouten. Er staat een “realistische vergoeding” tegenover, meldt de bewindsvrouw.

Vorige week zorgde de Limburgse land- en tuinbouworganisatie dat er meer dan 11.000 mondkapjes door de boeren zijn afgeleverd bij het ziekenhuis in Weert.

Ook de Wageningse Universiteit is in de voorraadkasten gedoken: Labjassen, veiligheidsbrillen, handschoenen, medische alcohol en talloze laboratoriumspullen zijn door Wageningen University & Research in grote pakketten op pallets aangeboden aan het Rode Kruis en regionale ziekenhuizen en huisartsenorganisaties.

Rode Kruis

Bij het Rode Kruis zijn woensdag in totaal al 260.000 maskers ingeleverd, 8.000 schorten en 3,6 miljoen handschoenen. Het Rode Kruis is bezig met een centrale inzamelactie en verdeelt de beschermingsmiddelen over zorginstellingen, waar de materialen nodig zijn bij de bestrijding van het coronavirus.

“De verzamelplaats van het Rode Kruis stroomt vol met alle beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen die worden aangeboden. Hier staan intussen pallets vol met dozen waarin de materialen zitten, die op dit moment dringend nodig zijn in de zorg”, meldt de hulporganisatie in een update.

De verzamelplaats van het Rode Kruis stroomt vol met beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Het Rode Kruis zegt blij te zijn met alle aanbod van beschermingsmateriaal, zolang deze in ongeopende verpakkingen zitten. “Wel willen we aanbieders adviseren om contact op te nemen met onze mensen die de inzameling coördineren, over het hoe en wanneer spullen kunnen worden verzameld”, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis.

Bij het ministerie van Volksgezondheid hebben ze eenzelfde boodschap, de woordvoerder verwijst hier naar de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra. Deze organisatie houdt ook een landelijke inzameling van spullen voor de universitaire ziekenhuizen.

Doneeractie Farmers Defence Force

Farmers Defence Force is een doneeractie gestart om met dit geld zelf via eigen kanalen mondkapjes aan te schaffen. De boeren zeggen contacten te hebben die momenteel niet door overheid en medische instanties worden gebruikt voor de toestroom naar ziekenhuizen. Een woordvoerder van het ministerie van VWS weet dat er wel eens handelsdeals stuklopen, vanwege te hoge prijzen of marktpartijen die uiteindelijk toch niet kunnen leveren. “Alle donaties van bruikbare goederen zijn daarom welkom.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.