Matige suikeraanvoer op wereldmarkt

Foto: Hollandse Hoogte
Foto: Hollandse Hoogte

Op de suikermarkt is nog steeds de volle aandacht gevestigd op de gang van zaken in Brazilië, met name de regio zuidoost. Daar start de oogst, naar verwachting kalm.

Vanwege de minder gunstige groeiomstandigheden, met pas enige regen begin dit jaar, is het gehalte suiker dat aan het riet kan worden onttrokken niet optimaal. De aanvoer van suiker vanuit Brazilië ondervindt momenteel flinke hinder doordat er ook veel soja moet worden verscheept. De sojabonenoogst is in Brazilië veel te traag verlopen. Het is nu dringen in de belangrijke haven van Santos. Oponthoud betekent extra vrachtkosten. Ook in India spelen logistieke strubbelingen op, zowel richting havens als in de havens zelf (tekort aan containers) terwijl juist wordt gewerkt aan opkrikken van de export, onder meer met overheidssubsidie.

Winstnemingen op suikermarkt

Bureau Agritel meldt dat er in de periode medio tot eind maart veel winstnemingen zijn geweest op de suikermarkt, door financiële instellingen die hun posities afbouwden. Dat is geen ongewoon verschijnsel eind maart, voor veel van deze organisaties het einde van hun boekjaar. Het terugtrekken van deze deelnemers uit de markt verzwakt de basis onder de suikerprijs. Steun is er wel, vanwege de genoemde matige aanvoer van suiker uit de grote productielanden Brazilië en India. Tot slot loopt nog steeds een conflict tussen de EU en Egypte, dat een invoerverbod heeft ingesteld voor ruwe en witte suiker uit de EU.

Prognose: rustig.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.