Matige vraag naar melkvee bij krap aanbod

Handelaren zien dat de vraag naar melkkoeien momenteel niet sterk is. Daar staat ook een relatief krap aanbod tegenover, waardoor er in de prijzen amper beweging zit.

De prijzen voor 1e kwaliteit melkkoeien liggen tussen de €1.025 en €1.500 per dier. Daarmee ligt de prijs nagenoeg gelijk aan het niveau van een jaar terug. Toen stond de bovenkant van deze notering nog op €1.525 per dier. De notering voor melkkoeien beweegt sowieso niet heel sterk dit jaar en daar gaat vanwege de rustige vraag ook weinig in veranderen, verwachten handelaren.

Vaarzen

Ook de vraag naar langdrachtige vaarzen blijft beperkt. Hoewel het aanbod hierin langzaam groeit, is er nog lang niet altijd plek voor deze dieren. Melkveehouders die al wíllen kopen, zien liever vee komen dat direct gemolken kan worden. Het prijsverschil tussen melkvee en vaarzen is niet groot, waardoor drachtige vaarzen inclusief fosfaatrechten fors duurder zijn dan de aankoop van melkvee.

Handelaren verwacht wel dat de prijzen voor langdrachtige vaarzen de komende maanden wat in zullen zakken. Dat gebeurt nu al, maar het aanbod gaat de komende tijd nog verder toenemen. En daarmee groeit ook de prijsdruk. De prijsdaling is in de voorbije weken al merkbaar, maar handelaren houden er rekening mee dat de prijzen nog verder zakken.

Prognose: melkvee stabiel, vaarzen onder druk.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.