Doorgaan naar artikel

Matige Zuid-Europese vraag drukt kaasprijs

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

De onzekerheid omtrent het coronavirus blijft de zuivelmarkt parten spelen.

Vooral de afzet richting horeca en foodservice in Zuid-Europa blijft achter. Daar komt nog eens bij dat het in de zomermaanden sowieso al een stuk rustiger is in de markt.

Consument blijft dicht bij huis

In een normaal jaar, zonder het coronavirus, zou de export van zuivelproducten richting Zuid-Europa nu op volle toeren draaien. Nu er veel onzekerheid heerst vanwege het coronavirus, blijft de Europese consument liever dichter bij huis. Daardoor zien horeca en foodservice in populaire vakantiegebieden veel minder zuivel nodig dan gebruikelijk. En dat zorgt voor prijsdruk, waar vooral de kaasmarkt onder lijkt te lijden momenteel.

Minder vraag uit Zuid-Europa

Vooral de markt voor mozzarella is moeizaam. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat er minder wordt gevraagd vanuit Zuid-Europa. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de productiecapaciteit voor mozzarella, waardoor nu meer dan voldoende aanbod in de markt aanwezig is. Dat geeft nu prijsdruk. De prijzen voor mozzarella lopen uiteen van € 2,65 per kilo tot € 2,80 per kilo. Wie naar Azië kan met het product, beurt richting die € 2,80, maar wie afzet binnen Europa komt niet veel verder dan die € 2,65 per kilo.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de productiecapaciteit voor mozzarella, waardoor nu meer dan voldoende aanbod in de markt aanwezig is

Voor foliekaas geldt dat er ook voldoende op voorraad is. Hoewel dit product wat vlotter wordt afgezet richting retail, is ook hier nog sprake van prijsdruk. De Boerderij-notering zakt naar € 2,80 per kilo, maar handelaren verwachten dat de prijs nog wel iets verder kan zakken. Er worden bedragen genoemd die zweven tussen de € 2,70 en € 2,80 per kilo. Pas na de vakantieperiode, eind augustus, kan op de spotmarkt een verbetering worden verwacht. Pas dan zullen eventuele tekorten moeten worden aangevuld.

Wisselkoers

De prijsdruk in de markt voor mageremelkpoeder ontstaat vooral door ontwikkelingen van de wisselkoers. De euro is rond de $1,17 waard en dat maakt Europees product op de exportmarkten relatief duur. Daardoor moeten Europese exporteurs water bij de wijn doen om aan te kunnen haken bij de Amerikanen. Prijzen voor mageremelkpoeder voor export liggen zo rond de € 2.100 per ton. ZuivelNL noteerde woensdag nog € 2.150 per ton, maar die prijs is gebaseerd op voorgaande week.

Druk op boterprijs

Voor boter en room geldt dat de markt relatief stabiel is, al staat de boterprijs wel iets onder druk. De boterprijs in Oost-Europa, die de afgelopen periode steevast boven het West-Europese prijsniveau stond, zakt ligt. Daar komt nog eens bij dat het aanbod aan boter ruim voldoende is en inkopers zich rustig houden. Dat is vooral toe te schrijven aan het feit dat ze niet hoeven te kopen, omdat ze nog voldoende product hebben.

Prijs rauwe melk vooral stabiel

Het basisproduct voor de zuivelmarkt, rauwe melk, noteert momenteel stabiel. Verwerkers kunnen het aanbod aan rauwe melk goed kwijt. Er is voldoende verwerkingscapaciteit. In Noorwest-Europa liggen de prijzen voor melk op spotmarkt op zo’n 33 cent per kilo. De verwachting is dat, zeker met de huidige marktomstandigheden, een grote prijsmutatie niet aan de orde is.

Prognose: stabiel tot licht dalend.

Meer informatie over de zuivelprijzen vind je op foodagribusiness.nl/markt.

Beheer
WP Admin