Doorgaan naar artikel

Meepraten over gebiedsgerichte aanpak is belangrijk

Foto: Canva

Foto: Canva

Zonder grondstoffen geen voedingsmiddelenindustrie. En voor grondstoffen heb je landbouwgrond nodig.

Hoewel veel voedingsmiddelen geïmporteerd worden, verwerkt de industrie ook een substantieel deel van grondstoffen die in Nederland geproduceerd worden. Twee derde van Nederland gebruiken we daarvoor: als landbouwgrond. Diezelfde grond willen we ook gebruiken voor zaken als wonen, natuur, energie, klimaatadaptatie, recreatie en infrastructuur. Dit alles legt druk op de productie van grondstoffen in Nederland.

Hoeveel ruimte willen we beschikbaar (blijven) stellen voor basisproducten als melk en aardappelen?

Hoeveel ruimte willen we beschikbaar (blijven) stellen voor basisproducten als melk en aardappelen? In het gevecht om ruimte in een klein land zal de vraag steeds luider klinken. Belangrijk is dat we met elkaar beslissen hoe we ons land indelen. In veel regio’s denken overheden (rijk, provincie, gemeente), terreinbeherende organisaties, boeren samen na over de inrichting van het gebied. Ook voor voedingsindustrie is het belangrijk mee te praten over een gebiedsgerichte aanpak: waar willen we dat onze grondstoffen vandaan komen?

Driehoek tussen Den Bosch, Tilburg en Waalwijk

Ruim 25 jaar geleden zagen boeren in de driehoek tussen Den Bosch, Tilburg en Waalwijk het belang van de dialoog in. Dit gebied tussen drie steden, met prachtige natuur in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Nederlands grootste attractiepark de Efteling, was daar nog wel plaats voor landbouw? De boeren verenigden zich als ‘Duinboeren’ en besloten: we moeten de druk op de ruimte geen bedreiging laten worden voor de landbouw.

Alle functies perspectief bieden

Zij gingen het gesprek aan met overheid, natuurorganisaties en waterschappen over de inrichting van het gebied. Met als resultaat dat ze nog steeds volop mooie producten kunnen produceren. Zuivel, vlees en groenten die rechtstreeks en via de voedingsindustrie de weg naar de klant vinden. Een gebiedsgerichte aanpak betekent dat we met elkaar alle functies perspectief bieden, van woningbouw en recreatie tot voedselproductie en natuur.

Beheer
WP Admin