Meer aanvragen MIA en Vamil-regeling landbouw

In 2019 deden meer ondernemers een beroep op de MIA en Vamil voor investeringen in duurzame landbouw.

Er werden vorig jaar 1.350 meldingen gedaan tegenover 950 meldingen in 2018. Dat blijkt uit cijfers van uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) krijgen ondernemers fiscaal voordeel bij investeringen in techniek of machines die op de Milieulijst staan. Het gemelde investeringsbedrag voor duurzame landbouw bedroeg € 409 miljoen. Hiervan kwam € 127 miljoen uit de tuinbouw en € 282 miljoen uit de veehouderij. Vorig jaar was het investeringsbedrag € 284 miljoen, waarvan € 102 miljoen uit de tuinbouw en € 182 miljoen uit de veehouderij. Hieruit blijkt dat met name de investering in verduurzaming van de veehouderij flink steeg. Op het thema duurzame landbouw werd een netto fiscaal voordeel van € 25 miljoen behaald volgens RVO.

Duurzame varkensstallen

De meeste meldingen (293) kwamen voor bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten. Hiermee is een investeringsbedrag van ruim € 7 miljoen gemoeid. Ook kwamen 277 meldingen voor duurzame varkensstallen binnen voor een investeringsbedrag van ruim € 100 miljoen. In 2019 is beleid ingezet om de bedrijfsvoering van bepaalde vormen van veehouderij te ontmoedigen. Dit effect zal in 2020 zichtbaar zijn, zo verwacht RVO.

Het totaal aantal meldingen voor MIA en Vamil steeg vorig jaar met 64%. 17.000 ondernemers dienden één of meer meldingen in. Een jaar eerder waren dat er 12.000. Het aantal meldingen bedroeg 35.000. Het totale investeringsbedrag kwam uit op € 3,7 miljard. Dat is een lager bedrag dan in 2018. De belangstelling voor de regelingen zorgde voor een overschrijding van het totaal beschikbare budget. Het budget voor 2019 was € 139 miljoen en het totaal netto fiscaal voordeel wordt geraamd op € 145,7 miljoen. De overschrijding van het beschikbare budget wordt gecompenseerd doordat in voorgaande jaren de budgetten niet volledig zijn benut.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.