Skip to content

Meer agrarische bedrijven zetten af via korte keten

Updated on:
Handel
Nieuws
In de legpluimveehouderij is ruim de helft van de bedrijven een korteketenbedrijf. - Foto: Koos Groenewold premium

In de legpluimveehouderij is ruim de helft van de bedrijven een korteketenbedrijf. - Foto: Koos Groenewold

Bijna één op de zeven van de agrarische bedrijven verkoopt producten rechtstreeks aan de consument of via één tussenschakel.

Het aantal agrarische bedrijven dat producten afzet via korte ketens (direct naar de consument of via één tussenschakel) stijgt snel. Dat constateert Wageningen University & Research in de monitor Korte Ketens, op basis van data uit de landbouwtelling.

In 2017 zette nog 5.735 agrarische bedrijven af via korte ketens. In 2020 waren dit er 7.234. Dat zijn er ruim een kwart meer. In totaal zet 13,7% van de agrarische bedrijven producten af via een korte keten. De totale omzet van de verkoop via korte ketens door boeren en tuinders is minimaal € 1,36 miljard in een jaar, volgens de onderzoekers. De meeste bedrijven die afzetten via een korte keten doen dit direct aan de consument en in mindere mate via een tussenschakel.

Vooral eieren rechtstreeks naar consument

Het aandeel korteketenbedrijven is relatief het grootst in de leghennenhouderij, fruitteelt, glastuinbouw en de groep overige tuinbouw. In de legpluimveehouderij is ruim de helft van de bedrijven een korteketenbedrijf. In de tuinbouw met vaste teelt is dit bijna de helft. Dit komt met name omdat dit producten zijn waarvoor niet of nauwelijks een bewerking nodig is om deze aan de consument te verkopen. Qua aantallen is het aantal melkveebedrijven het grootst: 14.542 bedrijven zetten daar af in een korte keten. Dit is echter wel maar 7,9% van het totaal aan melkveebedrijven.

Met name kleinere bedrijven met jongere eigenaren kiezen voor afzet via de korte keten. Ook is het aandeel korteketenbedrijven veel hoger in de biologische landbouw en onder multifunctionele bedrijven, die bijvoorbeeld een zorgtak hebben of een camping.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin