Skip to content

Meer bedrijven in aanmerking voor energiecompensatie

Het kabinet verlaagt de drempel voor bedrijven om in aanmerking te komen voor energiecompensatie (TEK) naar 7% energiekosten van de omzet.

Naar schatting 41.000 bedrijven die veel energie verbruiken, zullen profiteren van de verruimde energiecompensatie, verwacht minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. - Foto: ANP premium

Naar schatting 41.000 bedrijven die veel energie verbruiken, zullen profiteren van de verruimde energiecompensatie, verwacht minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. - Foto: ANP

Het kabinet verlaagt de drempel voor bedrijven om in aanmerking te komen voor energiecompensatie (TEK) naar 7% energiekosten van de omzet. Per bedrijf is maximaal € 160.000 aan te vragen, dit geldt nu ook voor boeren en tuinders.

Die grens bedroeg hiervoor 12,5%. Daar staat wel tegenover dat vaste onderdelen van de energierekening, zoals de energiebelasting, de opslag duurzame energie (ODE) en de netwerkkosten niet langer worden meegerekend. Naar schatting 41.000 bedrijven die veel energie verbruiken, bijvoorbeeld bakkers en tuinders, zullen ervan profiteren, is de verwachting van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken.

Maximaal € 160.000 energiecompensatie per bedrijf

Per bedrijf is maximaal € 160.000 enregiecompensatie aan te vragen. Dit geldt nu ook voor boeren en tuinders, eerder was daar een maximum van € 62.000 voor ingesteld. Dit was vanwege de regels rondom staatssteun, maar het ministerie heeft nu in EU-verband afspraken gemaakt waardoor die beperking komt te vervallen. De regeling gaat het kabinet zo’n € 1,6 miljard kosten.

De tegemoetkoming is bedoeld om ondernemers te compenseren voor de enorme schommelingen in de variabele tarieven voor gas en elektriciteit. Die zijn, mede door de oorlog in Oekraïne, ongekend hard gestegen. Onzeker is bovendien hoe de energieprijzen zich de komende tijd verder zullen ontwikkelen.

Uitwerking kan duren tot tweede kwartaal 2023

De precieze uitwerking van de steunmaatregel kost tijd. Omdat ook de Europese Commissie goedkeuring moet verlenen, kan het tot en met het tweede kwartaal van volgend jaar duren voordat de regeling wordt opengesteld. Ondernemers kunnen dan wel met terugwerkende kracht een tegemoetkoming vragen vanaf 1 november van dit jaar.

Het kabinet erkent dat veel ondernemers niet zo lang kunnen wachten en nu al hulp nodig hebben om de winter door te komen. Daarom is eerder besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met verzoeken van ondernemers om belastinguitstel. Daarnaast is met banken afgesproken dat die sneller en makkelijker voorschotten verstrekken.

De TEK is bedoeld voor bedrijven tot 250 werknemers. Naast de kostendrempel moeten zij een jaarlijks verbruik halen van 5.000 kubieke meter gas of 50.000 kwh elektriciteit.

Snel delen

Afbeelding
Lydia van Rooijen

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin