Meer bezwaarmogelijkheden bij omgevingsvergunning

21-01 | Laatste update op 24-02 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Voor milieubeschermers zijn de mogelijkheden om een omgevingsvergunning aan te vechten verruimd. Ze hoeven niet per se naar de rechter te stappen tijdens het ontwerpbesluit. Dat kan ook later, regelt het Verdrag van Aarhus.

Nederlandse bestuursrechters zullen bezwaren van milieubeschermingsorganisaties voortaan moeten behandelen, ook als geen zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit van een omgevingsvergunning. Dat concludeert de rechtbank Limburg in een reactie op een arrest van het Europese Hof van justitie.

Verdrag van Aarhus

Volgens de Europese rechters is bij milieuzaken het Verdrag van Aarhus van toepassing. In artikel 9 lid 2 van dit verdrag is geregeld dat toegang tot een rechter niet afhankelijk is van deelname aan de reguliere bezwaarprocedure. Deze uitzondering geldt in ieder geval voor niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Bezwaren van ngo’s moet een bestuursrechter dus ontvankelijk verklaren, ook als een ngo niks van zich liet horen tijdens het ontwerpbesluit.

Impact op milieu

De rechtbank Limburg heeft om dit arrest verzocht van het Europese Hof. Een natuurlijk persoon en drie ngo’s hebben beroep aangetekend tegen een verleende omgevingsvergunning voor een varkensstal door de gemeente Echt-Susteren, op 28 september 2017. Omdat de vergunning impact op het milieu heeft, is het verdrag van Aarhus van toepassing. Dit verdrag regelt inspraak en toegang tot de rechter in zaken met (grote) milieugevolgen, verklaart de Limburgse rechtbank.

Nederlandse regelgeving

Volgens de Nederlandse regelgeving is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in artikel 6:13 vastgelegd dat bezwaar indienen in principe alleen kan tegen het ontwerpbesluit. Daarna niet meer. Op dit punt is de Nederlandse wet dus niet Europabestendig en moeten rechters het arrest van het Europese Hof toepassen. In ieder geval tot in Nederland de wet is aangepast. Dat laatste zal nog wel even duren, vermoedt de rechtbank Limburg.

Twijfel aanleiding voor arrest

De rechtbank Limburg wilde duidelijkheid in dit specifieke geval en besloot naar het Europese Hof te stappen. De Raad van State had zich er toen al over gebogen en oordeelde dat het bezwaar van de ngo’s de prullenbak in kon. Desondanks bleef bij de rechtbank Limburg twijfel hangen. En, zo nu blijkt, terecht.

ViN reageert opgetogen

Bij Varkens in Nood (ViN) ging de vlag uit na de uitspraak van het Europese Hof, afgelopen donderdag. Nederland overtreedt de Europese wet bij het verlenen van vergunningen voor grote veestallen, luidde de reactie van ViN. Volgens ViN zal de rechtbank Limburg de bezwaren tegen de uitbreiding van een varkensbedrijf van Sebeva B.V. in Koningsbosch alsnog inhoudelijk moeten behandelen.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.