Meer biologische boeren in Vlaanderen

08-10 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Het aantal biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen is afgelopen jaar met 31 toegenomen naar 593.

Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In de cijfers zijn de bedrijven in omschakeling meegenomen. Tussen 2005 en 2020 is het aantal biologische bedrijven met 151% gestegen. Het biologisch landbouwareaal lag eind 2020 op 6.982 hectare. Daarbij is 2.142 hectare in omschakeling. Het gaat om een toename van 5% ten opzichte van 2019.

1,5% van het totale landbouwareaal

Eind 2020 bewerkten de biologische bedrijven ongeveer 1,5% van het totale landbouwareaal in Vlaanderen. De meeste biologisch landbouwbedrijven bevinden zich in de gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

Willem VeldmanBeheer