Meer blank kalfsvlees verkocht

De blankvleeskalversector heeft grote klappen te verwerken gekregen door corona.

Er was nauwelijks afzet en de prijzen raakten in een vrije val. Een half jaar verder ziet het er allemaal wat rooskleuriger uit. Dat wil zeggen: het verlies dat op een ronde kalveren wordt gemaakt, wordt kleiner. De vraag naar vlees neemt toe: de vraag vanuit het buitenland komt weer op gang en verkopers zijn positief over de huidige afzet. Afgelopen week steeg de prijs met 10 tot 15 cent en de verwachting is dat de prijzen deze week 10 cent verder stijgen.

Vraag neemt toe

Traditioneel stijgt de vraag vanaf september en dat is nu al goed merkbaar. Er wordt geen kalfsvlees meer ingevroren. Het enige dat nu de vleesmarkt negatief kan beïnvloeden, is het aanbod van kalveren die in maart zijn opgezet. Als dat aanbod van de markt is, krimpt deze snel. Tot aan de kerst verwachten de slachterijen een krap aanbod met een stevige vraag. Een notering voor blank kalfsvlees is niet voorhanden. Denkavit kiest ervoor deze niet meer te publiceren.

Prognose: 10 cent op de prijs.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.