Meer CO2-uitstoot tuinbouw

Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

De verwachte uitstoot van CO2 in 2030 door de tuinbouw moet naar boven worden bijgesteld. Dat stelt Wageningen Economic Research in een rapport.

Landbouwminister Carola Schouten heeft het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd.

Verwachting over CO2-uitstoot moet worden bijgesteld

Er is een aantal redenen om de prognose voor 2030 bij te stellen. Dat heeft te maken met een groter glastuinbouwareaal, dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden. Daarnaast remt een aantal ontwikkelingen de energietransitie in de glastuinbouw, aldus Schouten. Zij noemt de beperkte herstructurering van het kassenbestand, de verhoogde ODE-tarieven voor elektriciteit, knelpunten bij de infrastructuur voor elektriciteit, de onzekerheden over het toekomstige fiscaal regime en de onzekerheden over het ontsluiten van en het stimuleringskader voor externe warmtebronnen en externe CO2. De bijgestelde raming komt 0,9 tot 1,1 Mton CO2-emissie hoger uit. De bijgestelde raming voor 2030 is 3,6 tot 4,4 Mton.

Gasgestookte energievoorzieningen ontmoedigen

Volgens het Wageningse rapport kan de energietransitie in de glastuinbouw worden vlot getrokken door gasgestookte energievoorzieningen te ontmoedigen in combinatie met het mogelijk maken en het stimuleren van energievoorzieningen zonder CO2-emissie en externe CO2.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer