Meer duurzaamheid vraagt meer regie op data bij de boer

20-10 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Op dit moment is er veel aandacht voor het op bedrijfsniveau meer integraal benaderen van duurzaamheid.

Omdat duurzaamheid meer is dan een zonnepaneel hier of een akkerrand daar. En er wordt met vereende krachten gewerkt aan een gemeenschappelijke taal om duurzaamheid te tonen en te belonen. Je ziet in de praktijk al mooie voorbeelden terug.

Een cruciale vraag is wat de boer nu nodig heeft om integraal te kúnnen sturen. Ik hoor daar vooral boeren zelf verstandige dingen over zeggen.

Onderliggende data

Zo stelde een akkerbouwer dat een systeem in ieder geval niet zo moet uitwerken dat je een hele berg data moet aanleveren, en dat je daarna alleen een rapportcijfer terugkrijgt. Een rapportcijfer is op zich waardevol, maar je wilt wel weten hoe men daar aan komt en wat je eraan kan doen. Dat betekent álle onderliggende data op bruikbare wijze op het boerenbedrijf aanwezig moeten zijn, dan wel worden gemaakt.

Een melkveehoudster benadrukte dat een duurzaamheidssysteem zich zo veel mogelijk moet richten op doelen op bedrijfsniveau, waar je gedurende het jaar op kan sturen. Om te voorkomen dat je wordt afgerekend op indicatoren die beïnvloed worden door allerlei factoren, die bovendien alleen achteraf, na een seizoen, te berekenen zijn. De kwaliteit van je kuil bijvoorbeeld werkt door in broeikasgas – en ammoniakemissies. Het is allemaal met elkaar vervlochten. Maar je hebt daar beperkt sturing op.

Management en verantwoording

Een groep databoeren waarschuwt intussen voor de verleiding om al te gemakkelijk naar data in bedrijfsmanagementsystemen en management tools te grijpen. Er moet wat hen betreft blijvend onderscheid gemaakt worden tussen data voor je management en data voor verantwoording. Op bedrijfsniveau is namelijk lang niet alles goed in data te vangen. Sensoren zijn niet goed gekalibreerd. Je registratiemoment wijkt af omdat er een urgent probleem in de stal was. Dit maakt dat er een behoefte is aan een veilige ruimte, waar fouten gemaakt kunnen worden, waar je gelegenheid blijft om te corrigeren.

Natuurlijk moet je in de uitwerking van nieuwe duurzaamheidssystemen ook toe naar eenduidigheid, borgbaarheid en betaalbaarheid. Maar de volgende etappe in de verduurzaming van de landbouw volgt pas als eerst de basis op orde komt.

Meer over


Beheer