Meer export van landbouwproducten in september

De export van goederen is in september met 0,7% gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Het CBS stelt dat met name meer chemische producten en landbouwgoederen werden uitgevoerd.

De export van aardolieproducten en transportmiddelen viel fors lager uit. Het volume van de import was in september 1% groter dan een jaar geleden. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export.

Duitse industrie krimpt minder

Volgens de Exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de uitvoer in november minder ongunstig dan in september. Dat komt vooral door de minder sterke krimp van de Duitse industrie. Ook het vertrouwen van Duitse en Europese industriële ondernemers verbeterde opnieuw.

In de Exportradar wordt onder meer gekeken naar de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. Een verbetering van de omstandigheden betekent volgens het CBS niet per se een hogere groei van de export.

De Nederlandse economie is voorzichtig bezig met herstel. In het derde kwartaal van dit jaar was er groei van 7,7%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van de sterkste groei ooit gemeten. Deze volgt op de ‘ongekende krimp’ van 8,5% in het tweede kwartaal toen de coronacrisis duidelijk zijn sporen naliet.

Consumptie huishoudens

Vooral de consumptie door huishoudens zorgde ervoor dat de economie opveerde. De bestedingen door huishoudens zijn goed voor de helft van de groei, aldus het CBS. Ook was sprake van een toename van overheidsuitgaven, investeringen en handelssaldo.

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal met 12,6% gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe raming. Dat cijfer komt nagenoeg overeen met een eerdere raming van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden van 12,7%.

Werkgelegenheid groeit

Het kwartaal toonde daarmee nog altijd met afstand het sterkste herstel op kwartaalbasis ooit gemeten. Daarbij moet worden aangetekend dat in het het tweede kwartaal, toen de economie nog zwaar gebukt ging onder de eerste coronalockdown, sprake was van een krimp met bijna 12%.

Ten opzichte van het derde kwartaal een jaar geleden kromp de economie overigens met 4,4%. Voor de gehele Europese Unie zag Eurostat een groei op kwartaalbasis van 11,6% en een krimp van 4,3% in vergelijking met een jaar eerder. De werkgelegenheid in zowel de eurozone als de Europese Unie ging met 0,9% vooruit op kwartaalbasis.

De Nederlandse economie lijkt iets beter bestand tegen de impact van de coronacrisis dan Europa als geheel. Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) ligt momenteel 3% onder dat van eind 2019, voorafgaand aan de crisis. In de Europese Unie is de krimp gemiddeld 4%. Volgens het CBS is het patroon van de coronacrisis in veel economieën hetzelfde.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.