Meer geld voor opkoop piekbelasters zonder rechten

Foto: Lex Salverda
Sectoren zonder productierecht zijn bijvoorbeeld de geiten- of eendenhouderij. Foto: Lex Salverda

Provincies krijgen meer ruimte van het Rijk om hogere bedragen te betalen bij de uitkoop van piekbelasters uit veehouderijsectoren zonder dierrechten.

Demissionair landbouwmininster Carola Schouten laat weten dat de plafondwaarde voor uitkoop van bedrijven zonder productierechten wordt verhoogd van € 125.000 naar € 250.000 per mol stikstofdepositie per jaar. Op die manier hoopt de minister dat er meer bedrijven opgekocht kunnen worden om stikstofuitstoot op gevoelige natuurgebieden te verminderen. Sectoren zonder productierecht zijn bijvoorbeeld de geiten- of eendenhouderij.

Eindtermijn vier maanden verlengd

De minister heeft daarnaast nog twee andere punten gewijzigd in de regeling ‘provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. De eindtermijn waarbinnen de koopovereenkomsten moeten worden gesloten, is met vier maanden verlengd tot 4 september 2022. Daarnaast valt onder de subsidiabele kosten nu ook de opkoop van grond onder en rond bedrijfsgebouwen.

Mininisterie gaat voor middenweg

De provinciale opkoopregeling is bedoeld voor provincies om gericht piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden op te kunnen kopen. De provincies hadden graag gewild dat de platfondwaarde naar € 500.000 verhoogd zou worden om meer bedrijven te kunnen enthousiasmeren tot deelname aan de regeling, maar de minister zegt daarvoor geen ruimte te hebben. Ook wilden de provincies meer tijd om tot koopovereenkomsten te komen: het liefst tot 1 januari 2023. Het ministerie van landbouw vreest echter dat daardoor ook pas later ruimte beschikbaar komt om woningbouwdoelen te halen en PAS-melders te legaliseren, en heeft daarom gekozen voor een middenweg.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Meer over


Beheer