Meer inspecties, minder overtredingen in slachterijen

20-09 | |
Vanwege de risico’s van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep controleerde de NVWA extra op het correct reinigen en ontsmetten van vrachtwagens. - Foto: Herbert Wiggerman
Vanwege de risico’s van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep controleerde de NVWA extra op het correct reinigen en ontsmetten van vrachtwagens. - Foto: Herbert Wiggerman

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen jaar ruim 88.000 inspecties uitgevoerd bij slachterijen. Dat is flink meer dan in het jaar daarvoor (2020: 65.816). Toch stelden inspecteurs met een aantal van 951 minder overtredingen vast (2020: 994).

Dit blijkt uit de NWA-slachthuizenmonitor over 2021. De NVWA maakt sinds een aantal jaar gegevens openbaar van de inspecties in de 39 grote slachterijen (23 roodvleesslachterijen en 16 pluimveeslachterijen). Het gaat om inspecties op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid per bedrijf.

Deel boetes staat nog niet onherroepelijk vast

Het totaal aantal overtredingen in 2021 leidde tot 175 schriftelijke waarschuwingen en 161 boetes aan roodvleesslachthuizen. Aan pluimveeslachterijen zijn 349 waarschuwingen en 266 boetes opgelegd. Een deel van de boetes staat nog niet onherroepelijk vast in verband met lopende bezwaar- beroepsprocedures. Bij roodvleesslachterijen is dat het geval bij 73 boetes, bij pluimveeslachterijen gaat het om 142 boetes.

COV: zaken goed op orde

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) maakt bezwaar dat de NVWA ‘niet vastgestelde boetewaardige overtredingen’ in de monitor heeft opgenomen. Zolang een constatering niet definitief is vastgesteld of zolang een bezwaar nog loopt, horen dit soort meldingen volgens COV niet in de eindrapportage thuis. De vleessectororganisatie geeft aan dat de bedrijven nu al, dus inclusief genoemde meldingen, voor 99,6% aan de wet- en regelgeving hebben voldaan. Mogelijk kruipt dit percentage nog dichter naar de 100% naleving. De belangenorganisatie vindt dan ook dat de ondernemingen hun zaken goed op orde hebben.

Extra controle op reinigen en ontsmetten

Vanwege de risico’s van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep heeft de NVWA in 2021 extra gecontroleerd op het correct reinigen en ontsmetten. Zo werden op roodvleesslachthuizen monsters genomen van gebruikte oplossingen van desinfectiemiddelen voor diertransportmiddelen. Hieruit blijkt volgens de NVWA dat roodvleesslachthuizen in de eerste helft van 2021 grote moeite hadden met het bereiden van de gebruiksoplossing ontsmettingsmiddel en met de juiste concentratie van PT3-desinfectiemiddelen.

Dit leidde in 2021 wat betreft het onderdeel Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen tot 20 schriftelijke waarschuwingen en 16 boetes. In 2020 ging het nog om 1 schriftelijke waarschuwing en werden geen boetes gegeven. In de tweede helft van 2021 nam het aantal overtredingen weer af. Dit lijkt volgens de NVWA een gevolg van de extra inspecties en monsternames.

De COV geeft aan dat wat betreft het gebruik van PT3-desinfectiemiddelen niet helder is wat de gewenste, geverifieerde doseringen zijn en hoe nauw dat luistert voor een goede werking. Pas als die spelregels over een weer duidelijk zijn, kan volgens de organisatie sprake zijn van effectief toezicht op het juist gebruik ervan.

Willem Veldman
Meer over


Beheer