Meer KIA voor vennoot in de maatschap?

27-03-2020 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: ANP
Foto: ANP

Door slim te investeren, kan een vennoot in een maatschap of vennootschap onder firma (vof) meer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) claimen dan de wetgever bedoeld heeft.

Dit is het gevolg van slecht opgeschreven wetgeving. Op dit moment (maart 2020) worden er door accountantskantoren in het hele land duizenden bezwaarschriften ingediend over de toepassing van de KIA. Er is volgens hen in het verleden bij de aangifte te weinig investeringsaftrek geclaimd. Wat is er aan de hand?

Eenmanszaken zijn slechter af

De Hoge Raad heeft medio 2019 beslist dat als een vennoot én investeert in zijn of haar persoonlijke onderneming én samen investeert in de maatschap of vof er recht bestaat op het volle bedrag aan KIA. De KIA hoeft niet verdeeld te worden tussen de maten. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat eenmanszaken slechter af zijn dan ondernemers die samenwerken in een maatschap of vof. De ondernemer met een eenmanszaak kan namelijk maar één keer het maximum bedrag aan KIA claimen. De vennoten in het samenwerkingsverband kunnen vaker het maximum claimen.

Dit is nooit de bedoeling geweest van de wetgever. Maar ja, als je het niet goed opschrijft in de wet, dan kan een burger natuurlijk terecht een beroep doen op de letterlijke wettekst.

De vennoten in het samenwerkingsverband kunnen vaker het maximum claimen

Veel adviseurs zijn na publicatie van de uitspraak van de Hoge Raad wakker geworden en hebben op grote schaal verbeterde aangiften en bezwaarschriften voor hun klanten ingediend. In veel gevallen betreft het echter een iets andere situatie. De extra KIA wordt ook geclaimd in de situatie dat er alleen geïnvesteerd is samen in de maatschap. En over deze situatie moet de Hoge Raad nog beslissen. Er ligt op dit moment een zaak voor. De Advocaat-Generaal heeft in zijn advies aan de Hoge Raad geadviseerd om de extra KIA niet toe te staan bij alleen samen investeren in de vof/maatschap.

Slim investeren

Het is spannend wat de uitkomst van deze procedure wordt. Maar los van de zaak die nog voorligt. De eerdere uitspraak van medio vorig jaar blijft staan. Door slim te investeren in zowel de persoonlijke onderneming als samen in de maatschap of vof, kan extra KIA worden geclaimd. Dat kan een leuke belastingbesparing opleveren.Beheer